Saltar navegación.
Inicio

Bitácoras

Eleccións ao Consello Escolar

 

 

Toda a información das eleccións ao Consello Escolar atópanse nos documentos adxuntos de esta entrada.


INFORMACIÓN ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

 

A Resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30 de setembro) establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

A composición do Consello Escolar do IES García Barbón é como segue:

 • Presidenta: Directora
 • Xefe de Estudos de Diurno
 • Xefa de Estudos de Adultos
 • 1 Representante do Concello
 • 1 Representante dos Empresarios (con voz pero sen voto)
 • Secretaria (con voz pero sen voto)
 • 7 Representantes do Profesorado
 • 3 Representantes de Pais/Nais
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 1 Representante do Persoal de Administración e Servizos

Nas presentes eleccións cómpre renovar ós seguintes membros por sectores:

 • 3 Representantes do Profesorado
 • 4 Representantes do Alumnado
 • 3 Representantes de Pais-Nais
 • 1 Representante do  Persoal de Administración e Servicios

 

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG do 30 de setembro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de toda a comunidade educativa.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

- A Directora do Centro.
- Un profesor ou profesora.
- Un pai ou nai ou titor legal.
- Un alumno ou alumna.
- Un representante do persoal de administración e servizos

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 28 de outubro, ás 11:30 na Biblioteca do Centro

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

CURSOS AULA MENTOR PARA O PROFESORADO

Hoy 3 de febrero se abre el plazo de matriculación de los cursos pertenecientes a la Convocatoria de Formación del Profesorado, destinado a los docentes que tienen interés en realizar cursos Mentor, que una vez finalizados satisfactoriamente dentro de las convocatorias de abril, junio y octubre quedarán inscritos en el Registro de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  
Dentro de todo el catálogo de cursos Mentor, los pertenecientes a esta convocatoria son:
 
GIMP
Photoshop Básico
Diseño en 3D con Sketchup inicial
Crea tu web con WordPress
Modulación de la voz
Lengua de signos A1
Educación infantil
Técnicas de estudio
Familia, Escuela y Convivencia
Herramientas para el Aprendizaje en Educación Formal y No Formal: El Enfoque de Proyectos.
Coaching y liderazgo personal
Redes sociales para PYMES. Introducción al Community Management
Orientación Profesional y Búsqueda de empleo
Comunicación efectiva y trabajo en equipo
Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales
Iniciación a la musicoterapia
Fotografía digital
Adobe Illustrator
Adobe InDesign

Horario administración Aula Mentor Curso 2021/2022

O horario de administración da Aula Mentor no curso 2022/2023 será o seguinte:

 • Luns de 9:40 a 11:20
 • Mércores de  9:40 a 10:30

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Santiago Fernández Rozada - Xefe departamento
 • José Raúl García García
 • Jose Antonio Graña Vigo

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 Cristina Silva Souto - XEFA DPTO.

 Sonia Fraiz Parga 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Marisol Gómez Cerradelo  - Xefa departamento 
 • Manuel López Rivela
 • Eduardo Rodríguez Deán
 • María Penalonga Chento

Síguenos no facebook

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • José Luis Fernández Sampedro. Xefe de departamento
 • Calixto Abundancia del Barrio
 • Marcos Blanco Varela
 • José Manuel Bolaño Pérez 
 • Albano Gómez Seguín
 • José Antonio Páez Pérez 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

 • Pérez Rodríguez, Carmen María. Xefa departamento
 • González Fernández, Eva Agustina
 • Lopez González, María Aida
 • Lorenzo Novelle, María Concepción
 • Vázquez Caldelas, María del Pilar
 • Caldelas Fernández, Susana
 • Cebreiros Iglesias, Eva
 • García Remeseiro, Cruz
 • González Requejo, María Teresa
 • Rodríguez Ortega, Juan Antonio

 

 

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

PROFESORADO:

Alba Gómez Álvarez.  Xefa de departamento

 

Distribuir contido