Saltar navegación.
Inicio

Programa informático Orienta 2016/2017

  
Os estudantes do IES García Barbón poden descargar o Programa informático de orientación académica "Orienta 2016/2017". 
Un recurso útil e cheo de información e moitos cuestionarios para axudar na toma de decisións académicas e profesionais.
En definitiva, unha ferramenta moi recomendable para axudarche a elixir mellor
o teu futuro.

Learning about the Finnish Educational System (7)

Aprendendo sobre o Sistema Educativo Finlandés

Learning about the Finnish Educational System

Cea de despedida os visitantes galegos

Farewell dinner to Galician visitors

 A profesora de inglés explicalles as tradicións de Verín

English teacher explains local traditions

Learning about the Finnish Educational System (6)

Aprendendo sobre o Sistema Educativo Finlandés

Learning about the Finnish Educational System

Visita o hospital público de Turku

Visit to the public hospital in Turku

Learning about the Finnish Educational System (5)

Aprendendo sobre o Sistema Educativo Finlandés

Learning about the Finnish Educational System

Visita a empresa de impresión 3D Machine Technology Center Turku Ltd.

Visit 3d printing and Machine Technology Center Turku Ltd.

Learning about the Finnish Educational System (4)

Aprendendo sobre o Sistema Educativo Finlandés

Learning about the Finnish Educational System

Visita os simuladores de enfermería da universidade de turku

Visit to the nursing simulation rooms at Turku university

Profesores participando nunha clase practica de enfermería

Teachers taking active part on a healthcare nursing session

Visita o hospital psiquiatrico de Turku

Visit to the psychiatric hospital in Turku

Learning about the Finnish Educational System (3)

Aprendendo sobre o Sistema Educativo Finlandés

Learning about the Finnish Educational System

Meeting Leena Salminen, responsable de la formación del profesorado del departamento de Nursing Science (University of Turku)

Meeting Leena Salminen, responsible of teacher education at the department of nursing science (university of Turku)

Visitando as cociñas da Escola de Cociña do centro de Formación Profesional en Turku 

Visiting the kitchen of the cooking school at the Vocational Education centre in Turku

Profesores intercambiando opinións sobre o sistema educativo español e finlandés na Facultade de Enfermería de Turku 

Teachers exchanging opinions about Finnish and Spanish educational systems at Turku Nursing University

Estudiantes de Turismo guiando aos profesores españois en visita cultural a Turku

Tourism students guiding Spanish teachers on a cultural visit in Turku

 

Distribuir contido