4º Infantil, Plan Proxecta, 6º Infantil

VISITA DOS NENOS E NENAS DE INFANTIL AO VIVEIRO DE MASIDE

Os nenos e nenas de Infantil están estudando as plantas, para coñecer mais en profundidade o mundo vexetal foron de visita a un viveiro en Maside. Velaquí a súa experiencia.

MENÚ DO MES DE ABRIL

 

19 DE MARZO, DÍA DO PAI

Os nenos e nenas de Infantil queren agasallar aos seus papás con esta felicitación tan orixinal

8 DE MARZO, DÍA DA MULLER

A Comunidade Educativa do Cole de Cea súmase a manifestación en contra da violencia machista

"Nin flores, nin bombóns. Querémonos VIVAS!!! (L. Davila)

8 DE MARZO, DÍA DA MULLER

             No Día da Muller os nenos e nenas de Infantil queren ter un xesto especial coas súas mamás, por iso, debuxáronas traballando.

Información Matrícula Curso 2017/2018

Calendario que se establece para o proceso de admisión do alumnado no curso 2017/2018:

· Reserva de praza para un centro adscrito 1 ao 15 de febreiro.

· Publicación de postos escolares vacantes, antes do 1 de marzo.

· Solicitude de Admisión do 1 ao 20 de marzo.

· Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo do 22 de marzo ao 5 de abril.

· Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.

· Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos antes do 15 de maio.

· Formalización de matrícula en Infantil e Primaria do 20 ao 30 de xuño

· Formalización da matricula en ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

· Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e Bacharelato do 1 ao 10 de setembro.

 Información Importante

 1. Os Anexos I (reserva de praza nun centro adscrito) e Anexo II (solictude de admisión) poderánse presentar a través da aplicación informática “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

2. Os alumnos que xa están matriculados neste Centro teñen, automaticamente, a reserva feita para o próximo curso 2017/2018.

3. No caso de solicitar a admisión noutro Centro para o próximo curso, deberá facer a solicitude de admisión en dito Centro no prazo establecido a tal efecto e presentar unha copia de dita solicitude nesta Secretaría.

4. Cada alumno/a só pode presentar una única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

5. O alumnado ten garantía de permanencia nun centro, e se presenta solicitude noutro distinto ao que está, debe comunicalo ao centro de orixe.

6. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de solicitude de admisión.

7. O Prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

 

8. Despois do prazo de admisión publicaranse as distintas listas de admitidos/as, número de prazas ofertadas e datas para a formalización de matrícula, así como calquera outra información necesaria.

 

Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG)

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado (DOG)

 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos...

MENÚ DO MES DE MARZO

MENÚ DE FEBREIRO 2017

MENÚ DE XANEIRO 2017

 
Distribuir contido