Skip to Content

Localización, Datos e Planos, Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Secretaría, Comedor

O Cole de Cea: Cole polo Clima

ADHESIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO CPI VIRXE DA SALETA Á DECLARACIÓN ESCOLAR DE EMERXENCIA CLIMÁTICA CONSTITUÍNDOSE COMO CENTRO EDUCATIVO POLO CLIMA

 O Consello Escolar do CPI Virxe da Saleta, máximo órgano de representación e participación da comunidade educativa, recoñece que o noso Planeta, a súa atmosfera, a súa hidrosfera, os seus seres vivos, os ecosistemas, os recursos naturais e as sociedades que nos apoiamos neles están en seria situación de alteración, degradación, desaparición ou colapso.

 Facémonos eco das insistentes declaracións das organizacións científicas, sociais e políticas internacionais (IPBES, IPCC, ONU, Unión Europea...) que reclaman a urxencia dun cambio drástico nas formas de organizar a nosa sociedade e empregar recursos. Non cambiar o rumbo supón a extinción de boa parte dos ecosistemas terrestres e a alteración dos mariños. Un millón de especies están ameazadas pola actividade humana. Tamén estamos a piques de chegar ao punto de non retorno fronte ao  cambio climático, o esgotamento dos recursos de enerxía fósil e mineral, terra fértil e acuíferos.

 Entendemos que non responder con urxencia á crise ecolóxica global pode levar a unha redución demográfica traumática, ao grave deterioro das normas de benestar humano e á extinción insubstituíble das especies esenciais para a vida na Terra. Ningunha sociedade pode escapar desta realidade.

 Este Consello Escolar toma conciencia da gravidade da situación e declara a súa firme determinación de desenvolver e consolidar, a partir do curso actual, medidas concretas para reducir as emisións no campo da vida escolar, a pegada ambiental nas compras e consumo no Centro e na acción e formación da comunidade escolar (familias, alumnado e profesorado), co fin de responder dun xeito real e significativo á emerxencia climática, na escala que nos corresponda.

 Como xeito de selar formalmente esta adhesión, este Consello Escolar declara o CPI Virxe da Saleta como Centro Educativo polo Clima.

 En, Cea o 30 de setembro de 2019.

Fondo libros definitivo ESO. Curso 2019-20

Descarga aquí o listado de libros da ESO. Curso 2019-20

Lista definitiva Libros ESO

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS PRIMARIA CURSO 2019-2020

Xa podedes consultar as listaxes de finitivas de admitidos e excluidos do Fondo Solidario de libros de texto en Educación Primaria, para o videiro curso 2019-2020, no taboleiro do centro. Nestas listaxes se especifican os libros asignados por alumno/a.

Podedes descargar as listaxes nas seguintes ligazóns.

Fondo Libros definitiva Primaria - admitidos

Fondo Libros definitiva Primaria - excluidos

 

Para Educación Secundaria, as listaxes serán publicadas unha vez pasados os exames de setembro.

 

Lembramos que se poden recoller os vales de axudas de libros e material na secretaría do centro, ata o 12 de xullo, ou en setembro.

LISTAXES PROVISIONAIS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2019-2020

Xa se poden consultar as listaxes provisionais de admitidos e excluidos do fondo solidario de libros de texto para o vindeiro curso 2019-2020.

Polo momento solo se lista o número de libros concedidos a cada solicitante. A vindeira semana publicarase o reparto definitivo para educacion primaria, coa asiganción de libros por alumno.

 Nas seguintes ligazóns tedes toda a información.

Admitidos PRIMARIA

Excluidos PRIMARIA

Admitios ESO

Excluidos ESO

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-2020

Libros de texto para o curso 2019-2020.

IMPORTANTE: HOUBO UNHA MODIFICACIÓN NAS LISTAS DE PRIMARIA. SUPRIMIUSE O LIBRO DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS EN TODOS OS CURSOS.

Pódense descargar nas seguintes ligazóns.

Libros educación infantil.

Libros educación primaria

Libros educación secundaria.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICION DE LIBORS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/2020

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e Axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 2019/2020.

A continuación tedes a información correspondente a esta convocatoria.

Podedes descargar o Anexo I e II na seguinte ligazón

ANEXO I e II

LISTAXE DEFINITIVA ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2019/2020

LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

Publicada a LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

 

 

Queremos ser o teu cole

Queremos ser o teu cole!
Porque temos o convencemento de que a oferta educativa do Cole de Cea é o mellor para a túa filla ou fillo.
Aquí tes toda a información para o matricular no noso centro.

CALENDARIO

Reserva de praza para un centro adscrito 1 ao 15 de febreiro.

Publicación de postos escolares vacantes, antes do 1 de marzo.

Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo (previsión transporte escolar).

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo do 22 de marzo ao 5 de abril.

Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.

Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos antes do 15 de maio.

Formalización de matrícula en Infantil e Primaria do 20 ao 30 de xuño

Formalización da matricula en ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e Bacharelato do 1 ao 10 de setembro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

O alumnado que xa está matriculado neste Centro ten, automaticamente, a reserva feita para o próximo curso 2019/2020.

Os anexos I (reserva de praza nun centro adscrito) e Anexo II (solictude de admisión) poderánse presentar a través da aplicación informática “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

No caso de solicitar a admisión noutro Centro para o próximo curso, deberá facer a solicitude de admisión en dito Centro no prazo establecido a tal efecto e presentar unha copia de dita solicitude nesta Secretaría.

Cada alumno/a só pode presentar una única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

O alumnado ten garantía de permanencia nun centro, e se presenta solicitude noutro distinto ao que está, debe comunicalo ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de solicitude de admisión.

O prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

Despois do prazo de admisión publicaranse as distintas listas de admitidos/as, número de prazas ofertadas e datas para a formalización de matrícula, así como calquera outra información necesaria.

DOCUMENTACIÓN (só para alumnado de nova incorporación)

Impreso de Matrícula (proporcionado polo centro)

Impreso para a Certificación Médica (proporcionado polo centro)

Fotocopia do Libro de Familia (follas onde están os país e o alumno/a)

Fotocopia do DNI do alumno (se o ten)

Fotocopia do DNI dos país

Fotocopia da Tarxeta Sanitaria ou Cartilla do Seguro

Certificado de empadroamento (pedilo no Concello)

6 fotografías tamaño carné (recentes)

Se procede doutro centro: Certificado de estudos que está a realizar

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. CALENDARIO ELECTORAL.

Distribuir contido


by Dr. Radut