Localización, Datos e Planos, Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Secretaría, Comedor

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUISICION DE LIBORS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/2020

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e Axudas para adquisición de libros e material escolar para o curso 2019/2020.

A continuación tedes a información correspondente a esta convocatoria.

Podedes descargar o Anexo I e II na seguinte ligazón

ANEXO I e II

LISTAXE DEFINITIVA ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

Publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2019/2020

LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

Publicada a LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

 

 

Queremos ser o teu cole

Queremos ser o teu cole!
Porque temos o convencemento de que a oferta educativa do Cole de Cea é o mellor para a túa filla ou fillo.
Aquí tes toda a información para o matricular no noso centro.

CALENDARIO

Reserva de praza para un centro adscrito 1 ao 15 de febreiro.

Publicación de postos escolares vacantes, antes do 1 de marzo.

Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo (previsión transporte escolar).

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo do 22 de marzo ao 5 de abril.

Publicación de listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.

Publicación de listaxes definitivas de admitidos e non admitidos antes do 15 de maio.

Formalización de matrícula en Infantil e Primaria do 20 ao 30 de xuño

Formalización da matricula en ESO e Bacharelato do 25 de xuño ao 10 de xullo

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e Bacharelato do 1 ao 10 de setembro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

O alumnado que xa está matriculado neste Centro ten, automaticamente, a reserva feita para o próximo curso 2019/2020.

Os anexos I (reserva de praza nun centro adscrito) e Anexo II (solictude de admisión) poderánse presentar a través da aplicación informática “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

No caso de solicitar a admisión noutro Centro para o próximo curso, deberá facer a solicitude de admisión en dito Centro no prazo establecido a tal efecto e presentar unha copia de dita solicitude nesta Secretaría.

Cada alumno/a só pode presentar una única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

O alumnado ten garantía de permanencia nun centro, e se presenta solicitude noutro distinto ao que está, debe comunicalo ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de solicitude de admisión.

O prazo de presentación de solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

Despois do prazo de admisión publicaranse as distintas listas de admitidos/as, número de prazas ofertadas e datas para a formalización de matrícula, así como calquera outra información necesaria.

DOCUMENTACIÓN (só para alumnado de nova incorporación)

Impreso de Matrícula (proporcionado polo centro)

Impreso para a Certificación Médica (proporcionado polo centro)

Fotocopia do Libro de Familia (follas onde están os país e o alumno/a)

Fotocopia do DNI do alumno (se o ten)

Fotocopia do DNI dos país

Fotocopia da Tarxeta Sanitaria ou Cartilla do Seguro

Certificado de empadroamento (pedilo no Concello)

6 fotografías tamaño carné (recentes)

Se procede doutro centro: Certificado de estudos que está a realizar

  • DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR. CALENDARIO ELECTORAL.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR CURSO 2018-19

Listaxe definitiva Fondo Libros ESO

Xa está publicada a listaxe definitiva de Fondo Libros para Educación Secundaria.

Podedes descargala na seguinte ligazón

Fondo Libros ESO

 

 

LISTADO DEFINITIVO FONDO LIBROS PRIMARIA CURSO 2018-19

Podedes consultar o listado definitivo de Fondo Libros de Primaria para o curso 2018/2019.

Tamén o podedes descargar na seguinte ligazón.

FONDO LIBROS PRIMARIA

Os listados definitivos para Secundaria publicaranse o 14 de setembro.

 

LISTADO PROVISIONAL DE FONDO DE LIBROS E VALES DE MATERIAL CURSO 2018-2019

Os vales para libros ata 2º de Primaria ou de material poden recollelos en secretaría ata o día 13 de xullo ou no mes de setembro.
Con respecto ao fondo de libros, o detalle dos libros que lle corresponden a cada alumno sairá no listado desfinivo o día 12 de xullo para Primaria e 14 de setembro para Secundaria. Moitas grazas.

 

 

 

 

 

 

DATAS PARA AS PROBAS DE SETEMBRO

ACHÉGASE O CALENDARIO CORRIXIDO PARA AS PROBAS DE SETEMBRO.

AVISO: NOS CALENDARIO ENTREGADOS AO ALUMNADO HABÍA UN ERRO NAS DATAS. OS EXAMES TERÁN LUGAR OS DÍAS 3 E 4 DE SETEMBRO.

 

Distribuir contido