Probas EOI

Actualización á nova organización e características establecidas no Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro; no Decreto 81/2018, do 19 de xullo e no Real decreto 1/2019, do 11 de xaneiro.

Nota: A partir do curso 2020/21, a extensión para as respostas da mediación escrita é a seguinte: nivel intermedio B1 e B2: 60-80 palabras e nivel avanzado C1 e C2: 80-100 palabras.

MODELOS DE PROBAS DE CERTIFICACIÓN DAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS DE GALICIA

 

ALEMÁN

 

ÁRABE

 

CHINÉS

 

ESPAÑOL

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

 

 

NIVEL INTERMEDIO B2

NIVEL AVANZADO C1

 

 

 

 

 

NIVEL AVANZADO C1

NIVEL AVANZADO C2

 

 

 

 

 

 

FRANCÉS

 

GALEGO

 

INGLÉS

 

ITALIANO

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

NIVEL AVANZADO C1

 

NIVEL AVANZADO C1

 

NIVEL AVANZADO C1

 

NIVEL AVANZADO C1

NIVEL AVANZADO C2

 

NIVEL AVANZADO C2

 

NIVEL AVANZADO C2

 

NIVEL AVANZADO C2

PORTUGUÉS

 

RUSO

 

XAPONÉS

 

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

NIVEL BÁSICO A2

 

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

NIVEL INTERMEDIO B1

 

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

NIVEL INTERMEDIO B2

 

 

NIVEL AVANZADO C1

 

 

 

 

 

 

NIVEL AVANZADO C2