Xoves de compadres

Xoves de Compadres na Praza Maior de Ourense

O xoves, 1 de febreiro, o alumnado do noso cole uniuse a outros centros educativos da cidade para celebrar o tradicional Xoves de Compadres na animada Praza Maior de Ourense. Neste evento cheo de alegría e camaradería, os nosos nenos e nenasas destacaron polo seu entusiasmo e participación activa.

A Praza Maior encheuse de cor e enerxía mentres o alumnado do noso centro se unía á festividade, levando consigo os compadres elaborados con tanto esmero durante os obradoiros preparatorios no colexio. Con estes símbolos tradicionais nas mans, os nosos estudantes integráronse con orgullo nas actividades do Xoves de Compadres.

Durante a xornada, os nenos e nenas tiveron a oportunidade de participar en diversas actividades culturais e recreativas organizadas na praza. Desde bailes ata coreografías, os nosos estudantes demostraron a súa destreza e alegría, compartindo momentos inesquecibles cos seus compañeiros e compañeiras doutros centros educativos.

A participación do alumnado foi especialmente destacada, non só polo seu entusiasmo nas actividades, senón tamén pola súa actitude respectuosa e o seu sentido de pertenza á comunidade. A súa presenza activa no Xoves de Compadres ademais de enriquecer a celebración, reforzou os lazos de amizade e colaboración entre os distintos centros escolares da cidade.

Felicitacións a todos pola súa excelente participación!

compa


A ACTIVIDADE NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN