try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS PROBAS LIBRES ESO MAIOR DE 18 ANOS

Publicación das listas provisionais de admitidos (con validación, exencións e causas de exclusión)

* Listas admitidos provisionais

* Exencións de língua galega

 

Prazo de reclamacións: 3 días hábiles

PROBAS DE ACCESO A CS: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS E CENTROS

O 11 de abril publicouse as listaxes definitivas de inscriciónsexencións, proba adaptada e dos centros públicos onde se realizarán as probas cos centros de adscripción que teñen adscritos.

Mais información: Aquí

 

 

ABERTO O PRAZO PARA A INSCRICIÓN ÁS PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO

Está aberto o prazo para inscrición ás probas de acceso a ciclos medios dende o 04 ata o 15 de abril de 2016.

PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAS PROBAS ACCESO A CICLO SUPERIOR

Publicacións das listaxes provisionais da proba de acceso a ciclos superiores de formación profesional.

Prazo de reclamación: 15 - 17 de marzo

Mais información aquí

Convocatoria probas libres ESO para maiores de 18 anos 2016

Hoxe abrese o prazo de matrícula para presentarse ás probas libres da ESO para maiores de 18 anos.

Prazo de matrícula: 07/03/2016 ata 18/03/2016

Mais información aquí

Proceso de Admisión de Alumnado ESO/BACHARELATO. Curso Escolar 2016-2017

1)  NORMATIVA REGULADORA

Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012).

 

 Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

 

2) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Desde o 1 de marzo ata o 29 de marzo de 2016

 

3) PRAZAS OFERTADAS

                                     PRAZAS

1º ESO                             30+9 NEAE

2º ESO                             20

3º ESO                             10

4º ESO                             22

1º BACHARELATO         19

2º BACHARELATO         28

 

ABERTO O PRAZO PARA A INSCRICIÓN ÁS PROBAS DE ACCESO A CICLO SUPERIOR

Dende o 15 ao 26 de febreiro de 2016, ás 13 horas, está aberto o prazo para inscribirse nas probas de acceso ao ciclo superior de formación profesional para o ano 2016.

Mais información aquí

PROCEDEMENTO ADMISIÓN E RESERVA CURSO 2016/2017

NOTA INFORMATIVA:

 

GARANTÍA DE PERMANENCIA NO CENTRO DOCENTE:

 

  • O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
  • Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e dentro do prazo establecidos na orde do 12 de marzo de 2013, da CCEOU, e, ao mesmo tempo, deberán remitir ao centro de orixe copia da solicitude de admisión presentada no novo centro.

     

    PROCEDEMENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

 

  • PRAZO: 1 ao 20 de marzo (Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte)

  • Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

  • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

  • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia a reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

A SITUACIÓN DOS DEREITOS HUMANOS NO BRASIL

Emotiva conferencia sobre a situación dos dereitos humanos no Brasil, a cargo de Renata Nede, xeógrafa e especialista en planificación e política urbana, e mais Ana Paula, pedagoga. A charla tivo lugar no IES Ribeira do Louro, grazas á colaboración da sección de Vigo de Aministía Internacional. No noso centro, a actividade foi coordinada por Virxinia Calviño.

Distribuir contido