try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS PROBA LIBRE CICLOS GRAO SUPERIOR

Publicación da listaxe provisional de admitivos e excluidos de inscrición, excencións e proba adaptada para as probas de acceso a ciclo superior. 

 

 

 Prazo de reclamacións: 7 ao 9 de marzo de 2018

Proceso de Admisión de alumnado de ESO/BACHARELATO para o curso 2018-2019

1)NORMATIVA REGULADORA 

Decreto 254/2012, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, de educación. (DOG do 26 de decembro de 2012).

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 15 de marzo de 2013).

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 1 de febreiro de 2017).

 

 2) PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Desde o 1 ata o 20 de marzo de 2018

 

3) PRAZAS OFERTADAS

 

ESO

0+ 9 NEAE

 

ESO

22 PRAZAS

 

ESO

0 PRAZAS

 

ESO

0 PRAZAS

 

BACHARELATO

11 PRAZAS

BACHARELATO

18 PRAZAS

 

 4) CENTROS ADSCRITOS

 

 • CEIP Antonio Palacios
 • CEIP da Cruz-Budiño
 • CEIP da Ribeira
 • CPR Santo Tomás

 

5) NOTA INFORMATIVA

 

 • ALUMNADO DO CENTRO (TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA, NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE NESTE CENTRO). No caso de que presente solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe (IES Ribeira do Louro).
 • ALUMNADO PROCEDENTE DUN CENTRO ADSCRITO (CON RESERVA PRESENTADA NO SEU CENTRO DE ORIXE, NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE NESTE CENTRO) O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 • ALUMNADO SEN PERMANENCIA NIN RESERVA  QUE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN (DO 1 AO 20 DE MARZO) Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo, se é o caso, é do 1 ao 12 de abril de 2018.

 

Publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido: Provisionais antes do 25 de abril, definitivas antes do 15 de maio

 

 • PARA TODO O ALUMNADO

                                                                                                                 

Prazo para formalizar a matrícula:

Ordinario: do 25 de xuño o 10 de xullo (alumnado sen materias pendentes).

Extraordinario: do 1 ao 10 de setembro (alumnado con exames de setembro).

  

6) ÁREA DE INFLUENCIA DO  CENTRO:

 

Centros  públicos adscritos de educación primaria por área de influencia:

 

 • CEIP CRUZ-BUDIÑO:
  •  Parroquia de Budiño

 

 • CEIP ANTONIO PALACIOS:
  •  Parroquia de San Salvador de Torneiros ata a vía do tren cara o casco urbano delimitada pola estrada PO-331 (O Porriño – Gondomar) incluíndo os barrios de A Relva, A Florida, A Mota, O Contrasto e A Abeleira e delimitada pola ruta de transporte escolar establecida na actualidade.
  • Por outra banda está formada cos límites establecidos polos polígonos residenciais 1, 2 e 5 da parroquia de San Rosendo de Torneiros.

 

 • CEIP DA RIBEIRA:

  • Parroquias de Mosende, Pontellas e Chenlo.
  • Polígonos residenciais 3 e 4 da parroquia de San Rosendo de Torneiros.

  

Centros adscritos de educación secundaria:

 

 • CPR SANTO TOMÁS

   

LISTAXE DE RESERVAS ASIGNADAS PARA O CURSO ESCOLAR 2018/2019

Publicación la listaxe de reservas asignadas para o vindeiro curso escolar 2018/2019 para 1º de ESO e 1º de Bacharelato no IES Ribeira do Louro. Para ver a lista pincha no enlace que corresponda:

Para mais información pincha aquí.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA REALIZAR A FCT A TRAVÉS DAS 9 BECAS DE KA103 DISPOÑIBLES

Publicación do listado de admitidos: Ver aquivo

Nota: Dado que ningún solicitante foi rexeitado, xa que o número de solicitudes foi inferior o número de prazas ofertado, non compre abrir un prazo de 5 días naturais para reclamacións

Convocotaria de mobilidade ERASMUS + KA103 para estudiantes en prácticas - SMP. Curso 2017/2018

O IES Ribeira do Louro fai pública a presente convocatoria provisional de axudas para a mobilidade de prácticas en empresas da Unión Europea para estudantes de 2º curso dos ciclos formativos de grao superior de Comercio Internacinal e Administración e Finanzas. Para mais información pincha aquí.

Convocotaria de mobilidade ERASMUS + KA103 para formación de profesores STT - Curso 2017/2018

O IES Ribeira do Louro fai pública a presente convocatoria provisional de axudas para a mobilidade de formación en centros ou empresas da UE. Para mais información pinchar aquí.

OFERTA PRAZAS MÓDULOS PARA O RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS 2017/18

Oferta de prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para matricularse no réxime de persoas adultas para o curso 2017/2018.

prazo de matrícula: 3 ao 6 de outubro.

 

Módulos liberados por ciclos: aquí

PUBLICACIÓN ADXUDICACIÓN DO FONDO LIBROS CURSO 2017/2018

Publicación da listaxe de admitidos e excluidos do Fondo de Libros para o curso escolar 2017/2018.

 

 • Listaxe de excluidos
Distribuir contido