try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

NOTA INFORMATIVA

O vindeiro martes día 12 de marzo de 2019, no IES Ribeira do Louro, terá lugar unha charla-coloquio a cargo de Don Gabriel Miguel Rubio, Xerente de Steone Center Levantina Vigo, co título "A importancia do currículu vite na busca de emprego: os erros que non se deberían cometer".

PROCEDEMENTO ADMISIÓN E RESERVA CURSO 2019/2020

 GARANTÍA DE PERMANENCIA NO CENTRO DOCENTE:

 • O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
 • Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo, estas solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Tamén se poderán presentar de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos  lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado, tal e como se establece na Orde de 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG do 1 de febreiro de 2017)

   

  ANULACIÓN PERMANENCIA  

 • O alumnado que non quere seguir no centro no que está matriculado no actual curso académico (IES Ribeira do Louro), terá que comunicalo na secretaría do seu centro antes do 1 de marzo de 2019.

   

  RESERVA DE PRAZA  

 • O alumnado dos centros adscritos farán a súa reserva de praza para cursar estudos da ESO ou BACHARELATO do 1 ao 15 de febreiro. Farano a través dos distintos centros nos que estean cursando os seus estudos.

   

  PROCEDEMENTO ORDINARIO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO 

 • PRAZO: 1 ao 20 de marzo

 • Cada alumna/o só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia a reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (01/03/2019).

 

Convocatoria PROBAS de ACCESO a CICLOS SUPERIORES

Está aberto o prazo para a inscrición para as probas de acceso a ciclos superiores de formación profesional.

Prazo matrícula: 28 xaneiro a 8 febreiro

Máis información na web http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

CONVOCATORIA DE MOBILIDADE PARA PERSOAL KA107

A.    Mobilidades de fluxos xa aprobados:

País

Organización Receptora

Becas aprobadas

Albania

Marin Barleti University

1 beca de 7 días

1 beca de 15 días

O persoal interesado en levar a cabo unha bolsa de mobilidade desta convocatoria, deberá enviar o anexo 1 cuberto ao email: international@ribeira.org non mais tarde do 17 de xaneiro de 2019. 

 

Ver arquivo anexo

Encontro con Xurxo Mariño

O pasado 12 de decembro tivemos a honra de asistir a un coloquio co escritor Xurxo Mariño que falou de Terra, a súa viaxe arredor do planteta. Ao rematar a charla, Uxía Senlle, coñecida cantante da nosa comarca, agasallounos coa súa voz interpretando uns versos de Uxio Novoneyra. 

Poderás escoitar a voz de Uxía dende aquí.

A COMUNIDADE EDUCATIVA DO PORRIÑO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

O pasado domingo 25 de novembro conmemoramos o Día contra a violencia de xénero e o IES Ribeira do Louro participou, xunto con outros centros educativos, nun acto organizado polo concello do Porriño.

Se pinchas na imaxe, poderás escoitar o tema musical que o noso alumnado compuxo contra esta lacra social e que foi o froito do proxecto "Xénero versos" impartido no noso centro durante o curso pasado.

Pleno no Concello de O Porriño

Alumnado de 1ºESO do noso centro participou nun pleno na casa do Concello de O Porriño. Debatiron propostas, preguntaron á coorporación e votaron nunha sesión especial con motivo do Día Universal do Neno.

Preme na imaxe para ver a noticia na Televisión de Galicia

O xornal FARO DE VIGO fai tamén mención a este acto. Accede á nova dende aquí.

1º Premio "Educar nos Valores"

O equipo de teatro no IES Ribeira do Louro está de noraboa! Acadamos o primeiro premio na categoría "Educar en valores" dos Premios da xuventude da Deputación de Pontevedra, polo proxecto "Educando co teatro".

MOBILIDADE ERASMUS

Con referencia ás convocatorias de bolsas Erasmus+ publicadas o día 7 informamos que hai dous erros:

A mobilidade a Bosnia ten unha duración de 10 días

 

O importe da viaxe da mobilidade a Albania é de 360€

CONVOCATORIA DE MOBILIDADE PARA PERSOAL KA107

O IES Ribeira do Louro fai pública a presente convocatoria provisional de axudas para a Mobilidade de persoal impartindo clases nun ciclo formativo de grao superior, no marco do Programa Erasmus+ KA107 para países asociados. Está aberta tamén a cargos directivos e outros cargos vinculados co ensino en ciclos superiores. Trátase de Mobilidades de persoal entre países do programa e países asociados, que se xestionan a través do Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE).

 En base ao  sinalado no apartado anterior, e coas condicións sinaladas, convócanse as seguintes mobilidades.

      A.  Mobilidades de fluxos xa aprobados:

 ís

 

Organización Receptora

Becas aprobadas

Camboxa

Paññasastra University of Cambodia – Phnom Penh

7 becas de 7 días

Albania

Marin Barleti University

6 becas de 7 días

 

 O persoal seleccionado recibirá unha axuda económica para sufragar os custos de manutención durante o período de mobilidade, así como outra axuda económica para sufragar os custos de viaxe, segundo especifícase a continuación:

  -                  Gastos de aloxamento e manutención: 180 euros diarios.

 -                  Gastos de desprazamento: 1.500 euros.

As datas para a realización da beca a Camboia serán do 4 ó 8 de marzo de 2019. As mobilidades de Albania terán que realizarse nas seguintes datas:

  -                  Do 4 ó 8 de marzo de 2019

 -                  Do 22 ó 26 de abril 2019

 En todo caso, previamente á realización das bolsas deberá estar tramitada toda a documentación pertinente.

 No caso de que haxa máis solicitudes que bolsas, as bolsas serán asignadas en base aos criterios recollidos na solicitude do proxecto, que inclúe os seguintes:

 ü  Anos de traballo no centro: ata 20 puntos

 ü  Coñecemento da lingua de traballo da mobilidade (mínimo A2): ata 20 puntos

 ü  Experiencia en proxectos de mobilidade internacional: ata 10 puntos

 ü  Experiencia no desenvolvemento de proxectos educativos de cooperación, metodoloxías de formación ou desenvolvemento de colaboracións entre centros e empresas: ata 10 puntos.

 ü  Colaboración nos proxectos de mobilidade de estudantes: ata 20 puntos.

 ü  Existencia de relacións previas do solicitante con persoal dos centros de destino: 10 puntos.

 ü  En caso de beneficiario con algunha discapacidade: ata 10 puntos.

  O persoal interesado en levar a cabo unha bolsa de mobilidade desta convocatoria, deberá enviar o anexo 1 cuberto ao email: international@ribeira.org non mais tarde do 14 de novembro de 2018.  

 

 As solicitudes serán avaliadas po un comité de selección que será constituído segundo proposta do equipo directivo do centro.

 

No Porriño, ao 7 de novembro de 2018.

 A DIRECTORA

Juana Rosa Muñoz Ibernon

 

 Descarga a solicitude no ficheiro adxunto

Distribuir contido