try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Secretaría

Proba libre ESO setembro 2021

Do 1 ao 8 de xullo de 2021 iniciase o prazo para a presentación de solicitudes para os exames da proba libre da ESO para maiores de 18 anos que se celebrará o vindeiro 10 de setembro do 2021 no IES Ribeira do Louro.

Listas definitivas de admitidos: 22 de xullo de 2021. Comprobar listaxes no propio centro

 

Información libros de texto e material para o curso 2021/2022

Toda a ESO está incluída no Proxecto de Educación Dixital (E-Dixgal), polo que como xa informamos non haberá fondo de libros para o curso escolar 2021/22.

As familias terán que mercar os libros das materias que non estén incluídas no Proxecto E-Dixgal e que son os que se reflicten no cadro seguinte.

O centro dispón de libros propios do seu fondo para o préstamo ás familias, que se repartirán ao alumnado beneficiario da axuda de material escolar segundo a Orde do 6 de maio de 2021 (DOG 20/05/2021).

Unha vez rematado o reparto entre este alumnado, se houber exemplares sobrantes no fondo, o centro iniciará en setembro un procedemento que se publicará na súa páxina web onde as familias poderán solicitar os libros que precisen.

As solicitudes serán atendidas por estrita orde de entrada no rexistro do centro, no prazo que se abrirá ao efecto.

Relación de libros de texto e material por cursos para o ano escolar 2021/2022. (06/07/21)

 

 

Calendario para a matrícula do curso 2021/2022 e devolución de libros

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN

* 1º ESO: 25 e 28 de xuño

* 2º ESO: 29 e 30 de xuño

* 3º ESO: 1 e 2 de xullo

* 4º ESO: 5 e 6 de xullo

* 1º BCH: 7 e 8 de xullo

* 2º BCH: 9 de xullo

* 2º CURSO CICLOS FORMATIVOS: 5 ao 9 de xullo

 Importante:

* Entrega de notas o 25 de xuño de 2021

 * DEVOLUCIÓN DE  LIBROS O VENRES 25 DE XUÑO (horario: 8:45 h. ata 14:15 h.)

Publicación listas provisionais de cualificacións das probas libres ESO maio 2021

A listaxe de cualificacións esta exposta para a súa consulta nas dependencias do IES Ribeira do Louro.

Ver listaxes

Prazo de reclamacións: 5 días hábiles

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-222

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 22 de xuño de 2021

Publicación listaxes provisionais: 9 de xullo de 2021

Prazo de reclamacións: 2 días seguintes a publicación listaxe

REQUISITOS:

  • Familias con renda per cápita menor ou igual a 6000.-€ (Ano 2019)
  • Ter devolto os libros recibidos do fondo escolar dos anos anteriores, de ser o caso.

DOCUMENTACIÓN:

  • ANEXO I (SOLICITUDE) e ANEXO II (Autorización membros da  unidade familiar, agás o solicitante):
  • Documentación que acredita a unidade familiar (Libro de familia, sentencia de separación ou divorcio, certificado ou volante de convivencia, ...)

IMPORTANTE:

* Toda a ESO está incluída no Proxecto de Educación Dixital (E-DIXGAL) polo que non haberá fondo de libros para o curso escolar 2021/22.

* Normativa: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210520/AnuncioG0598-070521-0001_gl.html

 

Información Probas Libres ESO Maio 2021

LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN:

Venres, 21 de maio de 2021

IES RIBEIRA DO LOURO

 

HORARIO:

09:00 - Chamamento

09:30 a 12:00 - Ámbito Científico-Tecnolóxico

12:15 a 13:15 - Ámbito Social

16:00 a 19:00 - Ámbito de Comunicación

 

 

*Publicación listaxes provisionais o 3 de xuño de 2021

Publicación da listaxe de cualificacións provisionais PA Ciclo Superior

Publicación da listaxe provisional de cualificacións das probas de acceso a ciclo superior. Ver

Reclamacións contra a listaxe de cualificacións provisionais do 4 ao 7 de maio.

Máis información aquí

Distribuir contido