try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Secretaría

Reserva de praza para o curso 2021/2022

Informamos que todo o alumnado de centros adscritos que solicitaron reserva de praza para cursar 1º da ESO e 1º de Bacharelato para o vindeiro curso escolar 2021/2022 foron admitidos.

CONVOCATORIA PROBA LIBRE ESO 2021

Foi publicada a convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro de 2021.

 CONVOCATORIA Prazo matrícula   Día do exame

 MAIO      

8 ao 18 de marzo 2021

21 de maio (venres)
SETEMBRO

1 ao 8 de xullo 2021

10 de setembro (venres)

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel na secretaría do centro utilizando o formulario normalizado ED540A, dispoñible tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada).

* Materiais didácticos para a súa preparación: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/materiais-didacticos

* Máis información en https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

* Dadas as circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, este ano podemos aceptar solicitudes de matrícula por email (ies.ribeira.louro@edu.xunta.gal e poñendo no asunto do mesmo "PL ESO"), sempre e cando a persoa non desexe aportar documentación orixinal adicional

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIO E SUPERIOR 2021

GRAO PRAZO PARA INSCRICIÓN DÍA  EXAME
SUPERIOR 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021 (ambos incluídos) 15 DE ABRIL
MEDIO 15 ao 26 de marzo de 2021 (ambos incluídos) 27 DE MAIO

 

A solicitude é obrigario facela pola aplicación  informática https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/ e entregalas nun centro de inscrición xunto coa documentación que se indique na instancia para a súa validación polo centro, mentres non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-acceso-ciclos-grao-medio-superior-ord...

LIBROS DE TEXTO CENTRO

 

  • Listado de libros do centro (rectificada)

Información probas libres da ESO para maiores de 18 anos (SETEMBRO)

DÍA EXAME:  7 de SETEMBRO de 2020  (Luns)

HORARIO:

  • 9:00 h Chamanento
  • 09:30 a 12:00 Ámbito Científico-Tecnolóxico
  • 12:15 a 13:15 Ámbito Social
  • 16:00 a 19:00 Ámbito de Comunicación (CHAMAMENTO ÁS 15:30H.)

 

IMPORTANTE:

- O acceso ao centro será pola entrada do aparcamento onde se fará o chamamento.

- Atendendo as normas COVID-19:

  • O uso da máscara é obrigatorio e
  • O material (bolígrafos, cálculadora) non se poden compartir.

- Todo o alumnado deberá acudir con material de escritura e correctamente identificado mediante documento orixinal (D.N.I., Permiso de Conducir, Pasaporte, N.I.E, Permiso de Residencia...)

- Non se permite o uso de teléfono móbil en ningún caso, (nin como calculadora)

- O listado provisional de calificacións farase público no centro educativo a partir do 14 de setembro de 2020.

 

14/09/2020 PUBLICADA A LISTAXE  PROVISIONAL DAS CALIFICACIÓNS NO TABOLERO DO CENTRO

(Prazo de reclamacións: 5 días lectivos)

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

- ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR AXUDAS PARA O FONDO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/21: 19 DE XUÑO DE 2020.

- ENTREGA DO BOLETIN DE NOTAS: 25 DE XUÑO.

 

DATAS MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO  "FONDO LIBROS 2019/20"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBREN SEGUIR AS SEGUINTES INSTRUCCIÓNS:                  

 * É aconsellable que acuda unha soa persoa para realizar trámites administrativos no centro.

 * O uso da máscara hixiénica é obrigatorio.

 * No centro non se fan fotocopias. Toda aquela documentación que se teña que entregar na secretaría do centro teñen que traela fotocopiada, ademais se queren xustificante de entrega das solicitudes deberán traer a copia.

 * É aconsellable que os usuarios que acudan a secretaría a presentar documentación traian bolígrafo consigo para evitar posibles contaxios.

 * É aconsellable que todas as dúbidas que poidan ter as fagan previamente vía telemática ou telefónica.

PROBA LIBRE ESO 2020

Prazos matrícula: do 1 ao 8 de xullo de 2020

Exame: 7 de setembro de 2020

IMPORTANTE: No centro non se fan fotocopias. Deberán traer copia do dni para entregar xunto coa solicitude e orixinal e copia de toda aquela documentación que teñan que entregar para validacións. 

 

 

Novo calendario de probas de acceso a ciclos medios e superiores de FP 2020

Publicase un novo calendario para as probas de acceso a ciclos medios e superiores.

CICLO MEDIO:

*Reclamación contra as listas provisionais: Fin o 28 de maio 2020

* Publicación Listas definitivas e lugares  realización da proba: 29 de maio de 2020

*Exame: 10 xuño

* Sede

 

CICLO SUPERIOR:

*Exame: 11 xuño

* Sede

Mais información en http://www.edu.xunta.gal/fp/probas

Formulario de prematrícula para o curso 2020-2021

A continuación preme no curso que corresponda e cumprimenta cos datos persoais e académicos do alumno/a e selecciona as materias optativas.

Data máxima para enviar o formulario o 25/05/2020.

No caso de dúbida en canto a elección da materia optativa podes consultar unhas reseñas sobre cada unha delas que están publicadas no seguinte enlace  

PREMATRÍCULA CURSO 2020/21 - ESO

1º ESO      2º ESO       3º ESO       4º ESO

 

PREMATRÍCULA CURSO 2020/21 - BACHARELATO

1º BCH              2º BCH

 

Se precisas mais información ou teis algunha dúbida contacta  no teléfono 986333956 ou por c.e ies.ribeira.louro@edu.xunta.es

Distribuir contido