try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Secretaría

Publicación da listaxe de cualificacións provisionais PA Ciclo Superior

Publicación da listaxe provisional de cualificacións das probas de acceso a ciclo superior. Ver

Reclamacións contra a listaxe de cualificacións provisionais do 4 ao 7 de maio.

Máis información aquí

Listaxe definitiva probas de acceso a ciclo medio

Podedes comprobar as listaxes e outra información nos seguintes enlaces:

Listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2021/2022

No día de hoxe publícase a listaxe provisional de alumnado admitido na ESO e Bacharelato para o curso 2021/22. Poden comprobar as listaxes no taboleiro de anuncios do centro. Todas as solicitudes que se presentaron foron admitidas.

 

Procedemento de reclamación E.I., E.P., Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato para o curso 2020-2021

Información sobre os aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021. 

Publicación listaxes provisionais proba de acceso a CM

Publicáronse as listaxes provisionas de inscricións, exencións e proba adaptada correspondente a proba de acceso a ciclo medio.

Máis información aquí

Prazo reclamacións: 12 ao 16 de abril de 2021, ambos dous incluidos.

Publicación das listas provisionais de admitidos PL ESO

Poden comprobar nas dependencias do centro as listaxes de admitidos (con validacións, exencións e causas de exclusión) para as probas libres da ESO para maiores de 18 anos.

Prazo de reclamacións: 3 días hábiles

Listaxe definitiva probas de acceso a ciclo superior

Comprobar datos nos seguintes enlaces:

PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIO E SUPERIOR 2021

GRAO PRAZO PARA INSCRICIÓN DÍA  EXAME
SUPERIOR 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021 (ambos incluídos) 15 DE ABRIL
MEDIO 15 ao 26 de marzo de 2021 (ambos incluídos) 27 DE MAIO

 

A solicitude é obrigario facela pola aplicación  informática https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas/ e entregalas nun centro de inscrición xunto coa documentación que se indique na instancia para a súa validación polo centro, mentres non se efectúe este trámite non quedará feita a matrícula.

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/fp/probas-acceso-ciclos-grao-medio-superior-ord...

CONVOCATORIA PROBA LIBRE ESO 2021

Foi publicada a convocatoria das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro de 2021.

 CONVOCATORIA Prazo matrícula   Día do exame

 MAIO      

8 ao 18 de marzo 2021

21 de maio (venres)
SETEMBRO

1 ao 8 de xullo 2021

10 de setembro (venres)

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel na secretaría do centro utilizando o formulario normalizado ED540A, dispoñible tamén na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada).

* Materiais didácticos para a súa preparación: https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/materiais-didacticos

* Máis información en https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

* Dadas as circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, este ano podemos aceptar solicitudes de matrícula por email (ies.ribeira.louro@edu.xunta.gal e poñendo no asunto do mesmo "PL ESO"), sempre e cando a persoa non desexe aportar documentación orixinal adicional

 

Distribuir contido