BECAS CURSO 2020-21 - BACHARELATO E FORMACIÓN PROFESIONAL

Prazo de presentación: Do 09/08/2020  ata o  01/10/2020

Para presentar a solicitude o alumnado debe acceder aos seguintes enlaces ou facelo a través da páxina web do Ministerio de Educación e Formación Profesional

Becas alumnado Bacharelato: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

 


Becas alumnado Formación Profesional:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

Aviso: Abierto el plazo de presentación de solicitudes

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2020

As probas extraordinarias do mes de setembro versarán exclusivamente sobre os obxectivos, as aprendizaxes e as competencias desenvolvidas en modo presencial durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Podedes consultar AQUÍ o calendario de exames de setembro e as aulas asignadas tendo en conta o protocolo da COVID 19

 IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

AVISO MES DE AGOSTO

Por motivos alleos a este centro a atención ao público durante o mes de agosto será xestionada a través de:

Telefóno: 886110392

Correo electrónico: ies.pinomanso@edu.xunta.gal

IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATOConvocados os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2019/2020

Prazo de presentación de solicitudesDo 23 de xullo de 2020 ata o día 24 de agosto de 2020.

Requisitos alumnado: Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2019-20 e ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Información sobre a convocatoria e solicitudes:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31571

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

 

Convocados os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria
correspondentes ao curso 2019/20

Prazo de presentación de solicitudes:  entre o 27 de xullo e o 21 de agosto de 2020

Requisitos alumnado: Estar proposto para o título de graduado en educación secundaria e ter obtido no conxunto dos catro cursos unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

Información sobre convocatoria e solicitudes:  https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31594

ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUÍDO NO FONDO LIBROS CURSO 2020-21

Prazo de reclamacións ás listaxes: 14 e 15 de xullo de 2020

A listaxe do alumnado está publicado no taboleiro de anuncios do centro, segundo establece o artigo 13 bis da ORDE do 12 de maio de 2020.

 

 

Distribuir contido