Profesorado

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 21/22

PROFESORADO

Sofía Areal Giráldez, xefa do departamento

Mercedes Alfaro, profesora terapeuta

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 21/22

PROFESORADO

Cristina Fernández Sanmiguel

José Manuel García de la Vega, xefe do departamento

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 21/22

PROFESORADO

Xavier Álvarez Cebrián

María de las Mercedes Bangueses Vázquez, xefa do departamento

Xoán González Leirós

Paula Lorenzo Sertaje

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Adaptación da Programación Didáctica segundo as especificacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 21/22

PROFESORADO

Juan Aguilar Madrazo, xefe do departamento

Rosa María Gándara Moral

Nuria Gómez Prieto

 XERALIDADES

PROGRAMACIÓNS TECNOLOXÍA ESO

PROGRAMACIÓNS TICS

OBXECTIVOS

INDICADORES DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

CONTIDOS MÍNIMOS

 Adaptación da Programación Didáctica segundo as especificacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 21/22

PROFESORADO

María José Lorenzo Rodríguez

Eva Mª del Buey Gómez

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 Adaptación da Programación Didáctica segundo as especificacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022

Distribuir contido