Instalacións

O IES Pino Manso, ademais das aulas, conta con outras instalacións:

 

 Dúas aulas de Informática

 

 Laboratorios:

Física

Química

Bioloxía e Xeoloxía