Oferta educativa

CURSO 2018-19

 

ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO

PRIMEIRO CICLO

1º ESO. Liña 3

Materia de Libre Configuración do Centro: ITI (Investigación e Tratamento da Información)

Relixión/Valores Éticos

2º ESO. Liña 4

Materia de Libre Configuración do Centro: Oratoria, Identidade dixital, Valores democráticos europeos

Relixión/Valores Éticos

3º ESO. Liña 3

Matématicas orientadas ás ensinanzas académicas.

Cultura Clásica

Francés

Relixión/Valores Éticos

SEGUNDO CICLO

4º ESO. Liña 3

Opción de Ensinanzas Académicas para a Iniciación ao Bacharelato

Bioloxía e Xeoloxía

Latín

Economía

Física e Química

Opción de Ensinanzas Aplicadas para a Iniciación á Formación Profesional

IAEE (Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial)

Tecnoloxía

MATERIAS ESPECÍFICAS PARA AMBAS OPCIÓNS DE 4º ESO

Cultura Científica

Cultura Clásica

Educación Plástica Visual e Audiovisual

Música

2ª Lingua estranxeira: Francés

Tecnoloxía da Comunicación e a Información

 

BACHARELATO

1º BACHARELATO- LOMCE

Modalidade:

CIENCIAS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN:

Bioloxía Xeoloxía

Debuxo Técnico I

Física e Química

MATERIAS ESPECÍFICAS:

Tecnoloxía Industrial I

2LE Francés I

TICs I

Debuxo Artístico

Anatomía Aplicada

Cultura Científica

Relixión

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Antropoloxía

Libre configuración de Centro:

Educación física e saúde

Taller práctico de francés

Modalidade:

HUMANIDADES e CIENCIAS SOCIAIS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN:

Economía

Historia do Mundo Contemporáneo

Literatura Universal

MATERIAS ESPECÍFICAS:

Tecnoloxía industrial I

2LE Francés I

Linguaxe e Práctica Musical

TICs I

Debuxo Artístico

Anatomía Aplicada

Cultura Científica

Relixión

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Antropoloxía

Libre Configuración de Centro:

Educación física e saúde

Taller práctico de francés

2º BACHARELATO- LOMCE

MODALIDADE:

CIENCIAS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

Bioloxía

Física

Debuxo Técnico II

Xeoloxía

Química

MATERIAS ESPECÍFICAS

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Debuxo Artístico

2ª Lingua Estranxeira- Francés II

Tecnoloxía da Información e Comunicación II

Fundamentos da Administración e Xestión

Relixión

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia

Métodos estadísticos e numéricos

Xeografía e Hª de Galicia

Literatura Galega do Século XX

Materias de Libre Configuración do Centro:

Educación física e saúde

Taller de francés práctico

Modalidade:

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

Economía de Empresa

Hª da Arte

MATERIAS ESPECÍFICAS

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Debuxo Artístico

2ª Lingua Estranxeira- Francés II

Tecnoloxía da Información e Comunicación II

Fundamentos da Administración e Xestión

Relixión

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia

Métodos estadísticos e numéricos

Materias de Libre Configuración do Centro:

Educación física e saúde

 

Formación Profesional Básica

"Informática de Oficina"

I FP Básica

II FP Básica

Materias propias de cada modalidade en Bacharelato:

Distribuir contido