Oferta educativa

CURSO 2021/22

 

ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO

PRIMEIRO CICLO

1º ESO.

Inglés ou Francés 1º idioma

Materia de Libre Configuración: ITI (Investigación e Tratamento da Información)

Relixión/Valores Éticos

2º ESO

Materia de Libre Configuración: Oratoria, Identidade dixital e Valores Democráticos

Relixión/Valores Éticos

3º ESO

Matématicas orientadas ás ensinanzas académicas

Cultura Clásica

Francés

Relixión/Valores Éticos

SEGUNDO CICLO

4º ESO

Opción de Ensinanzas Académicas para a Iniciación ao Bacharelato

Bioloxía e Xeoloxía

Latín

Economía

Física e Química

Opción de Ensinanzas Aplicadas para a Iniciación á Formación Profesional

IAEE (Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial)

Tecnoloxía

MATERIAS ESPECÍFICAS PARA AMBAS OPCIÓNS DE 4º ESO

Cultura Científica

Educación Plástica Visual e Audiovisual

Música

Filosofía

Tecnoloxía da Comunicación e a Información

 

 

BACHARELATO

1º BACHARELATO- LOMCE

Modalidade:

CIENCIAS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN:

Bioloxía Xeoloxía

Debuxo Técnico I

Física e Química

MATERIAS ESPECÍFICAS:

TIC I

Debuxo Artístico

Linguaxe e práctica musical

Anatomía Aplicada

Cultura Científica

Relixión

Libre configuración de Centro:

Educación física e saúde

Modalidade:

HUMANIDADES e CIENCIAS SOCIAIS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN:

Economía

Historia do Mundo Contemporáneo

Literatura Universal

MATERIAS ESPECÍFICAS:

TIC I

Debuxo Artístico

Linguaxe e práctica musical

Anatomía Aplicada

Cultura Científica

Relixión

Libre Configuración de Centro:

Educación física e saúde

2º BACHARELATO- LOMCE

MODALIDADE:

CIENCIAS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

Bioloxía

Física

Debuxo Técnico II

Xeoloxía

Química

MATERIAS ESPECÍFICAS

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Debuxo Artístico

Historia da Música e da Danza

TIC II

Fundamentos da Administración e Xestión

Psicoloxía

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia

Métodos estadísticos e numéricos

Materias de Libre Configuración do Centro:

Educación física e saúde

Modalidade:

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN

Economía de Empresa

Hª da Arte

Xeografía

MATERIAS ESPECÍFICAS

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

Debuxo Artístico

Historia da Música e da Danza

TIC II

Fundamentos da Administración e Xestión

Psicoloxía

Materias de Libre Configuración Autonómica:

Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia

Métodos estadísticos e numéricos

Materias de Libre Configuración do Centro:

Educación física e saúde

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

"Informática de Oficina"

I FP Básica

II FP Básica

Distribuir contido