Organigrama

Equipo Directivo. Consello Escolar. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

EQUIPO DIRECTIVO

Rosa María Fernández Calvo. Directora

Sonia Paula Lorenzo Sertaje. Vicedirectora

María Jesús Cobián Martínez . Xefa de Estudos.

Nuria Gómez Prieto . Secretaria.

 

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Rosa María Fernández Calvo. Directora

María Jesús Cobián Martínez. Xefa de Estudos

Nuria Gómez Prieto. Secretaria.

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Antonio Abalde García

Rosa María Carballido Alonso

Manuela Rodríguez Giráldez

David Pérez Álvarez

Mª Ángeles Diéguez Rodríguez

Juan Aguilar Madrazo

Lucinaide Fernández Rego

 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Raquel Álvarez Gómez

Martín Bar Bieito

Noelia Boente Varela

 

 REPRESENTANTES DO PAS

Mª Elvira Sabucedo Álvarez

 

REPRESENTANTES DAS/DOS NAIS/PAIS

María Elena Lomba Fox

María Ocampo Fontán

 Ana María Mouriño Carrera

 REPRESENTANTE DO CONCELLO

Carolina González Costas

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP)

Directora

Xefa de Estudos

Xefes/xefas dos Departamentos Didácticos

Responsable da biblioteca escolar

Equipo de Orientación

Distribuir contido