Organigrama

Equipo Directivo. Consello Escolar. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

EQUIPO DIRECTIVO:

Juan Aguilar Madrazo. Director

Mª Teresa Saiz Vega. Vicedirectora

Mª Mercedes Bangueses Vázquez. Xefa de Estudos.

Antonio Abalde García. Secretario.

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Juan Aguilar Madrazo. Director

Mª Mercedes Bangueses Vázquez. Xefa de Estudos

Antonio Abalde García. Secretario.

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Mercedes Alfaro Alonso

Mª José Emilia López Novo

Raquel Ramírez Gómez

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

Marta Cedeira Gómez

Xoel Gómez López

Xan Porto Brito

REPRESENTANTES DO PAS

Mª Elvira Sabucedo Álvarez

REPRESENTANTES DAS/DOS NAIS/PAIS:

Rebeca Díaz Aires

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

 Lourdes Moure

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP)

Director

Xefa de Estudos

Xefes/xefas dos Departamentos Didácticos

Responsable da biblioteca escolar

Equipo de Orientación

Distribuir contido