Organigrama

Equipo Directivo. Consello Escolar. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

EQUIPO DIRECTIVO

Rosa María Fernández Calvo. Directora

Raquel Ramírez Gómez. Vicedirectora

Juana María Rial Zueco. Xefa de Estudos.

Antonio Abalde García. Secretario.

 

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Rosa María Fernández Calvo. Directora

Juana María Rial Zueco. Xefa de Estudos

Antonio Abalde García. Secretario.

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

Juan Aguilar Madrazo

Mercedes Alfaro Alonso

Rosa Carballido Alonso

María Diégez Rodríguez

Sonia Domínguez Ónega

Lucinaide Fernández Rego

David Pérez Álvarez

 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Raquel Álvarez González

Martín Bar Bieito

Noelia Boente Varela

Esther García Alonso

 

 REPRESENTANTES DO PAS

Mª Elvira Sabucedo Álvarez

 

REPRESENTANTES DAS/DOS NAIS/PAIS

María Elena Lomba Fox

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Carolina González Costas

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP)

Directora

Xefa de Estudos

Xefes/xefas dos Departamentos Didácticos

Responsable da biblioteca escolar

Equipo de Orientación

Distribuir contido