Organigrama

Equipo Directivo. Consello Escolar. Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)

EQUIPO DIRECTIVO:

Rosa María Fernández Calvo. Directora

Raquel Ramírez Gómez. Vicedirectora

Juana María Rial Zueco. Xefa de Estudos.

Antonio Abalde García. Secretario.

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

Rosa María Fernández Calvo. Directora

Juana María Rial Zueco. Xefa de Estudos

Antonio Abalde García. Secretario.

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Mercedes Alfaro Alonso

Mª José Emilia López Novo

Raquel Ramírez Gómez

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:

 

 

REPRESENTANTES DO PAS

Mª Elvira Sabucedo Álvarez

REPRESENTANTES DAS/DOS NAIS/PAIS:

Rebeca Díaz Aires

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

 Lourdes Moure

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP)

Director

Xefa de Estudos

Xefes/xefas dos Departamentos Didácticos

Responsable da biblioteca escolar

Equipo de Orientación

Distribuir contido