Información

ADMISIÓN E MATRÍCULA – CURSO 2020-21 FP BÁSICA

FP BÁSICA - (1º e 2º cursos)

ADMISIÓN E MATRÍCULA – CURSO 2020-21

 

Prazo de presentación solicitudes de admisión: CITA PREVIA: https://ies-pino-manso.reservio.com/

 • Do 1 de setembroás 13.00 horas do 11 de setembro de 2020

Documentación:

 • Documento consentimento de incorporación á FP Básica (Anexo III) – (Este documento só para o alumnado que se incorpora á FP Básica)

 • Documento acceso á FP Básica (Anexo IV) – (Este documento só para o alumnado que se incorpora á FP Básica)

 

Publicación da lixtaxe de admitidos e non admitidos: 14 de setembro de 2020

 

Prazo de reclamacións á listaxe: Do 15 ao 16 de setembro de 2020.

 

Prazo de matrícula alumnado admitido: Do 14 ao 21 de setembro de 2020

 

Documentación matrícula – Alumnado admitido:

 • 2 fotografías tamaño carné co nome e apelidos polo reverso

 • Fotocopia DNI alumno/a, pai e nai.

 • Recibo do pago do seguro escolar (ABANCA 1,12 €) - Nº conta: ES66 2080 5054 04 3040015047

 

CITA PREVIA: https://ies-pino-manso.reservio.com/

 

BECAS CURSO 2020-21 - BACHARELATO E FORMACIÓN PROFESIONAL

Prazo de presentación: Do 09/08/2020  ata o  01/10/2020

Para presentar a solicitude o alumnado debe acceder aos seguintes enlaces ou facelo a través da páxina web do Ministerio de Educación e Formación Profesional

Becas alumnado Bacharelato: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

 


Becas alumnado Formación Profesional:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

Aviso: Abierto el plazo de presentación de solicitudes

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2020

As probas extraordinarias do mes de setembro versarán exclusivamente sobre os obxectivos, as aprendizaxes e as competencias desenvolvidas en modo presencial durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Podedes consultar AQUÍ o calendario de exames de setembro e as aulas asignadas tendo en conta o protocolo da COVID 19

 IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

AVISO MES DE AGOSTO

Por motivos alleos a este centro a atención ao público durante o mes de agosto será xestionada a través de:

Telefóno: 886110392

Correo electrónico: ies.pinomanso@edu.xunta.gal

IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUÍDO NO FONDO LIBROS CURSO 2020-21

Prazo de reclamacións ás listaxes: 14 e 15 de xullo de 2020

A listaxe do alumnado está publicado no taboleiro de anuncios do centro, segundo establece o artigo 13 bis da ORDE do 12 de maio de 2020.

 

 

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO

Curso 2020-21

 

Do 1 ao 6 de xullo de 2020: Cita previa:https://ies-pino-manso.reservio.com/

1º ESO (o impreso e a documentación que debe presentar é enviada ás familias por correo postal ou a través do centro de procedencia)

  

Do 6 ao 10 de xullo de 2020: Cita previa:https://ies-pino-manso.reservio.com/

2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bacharelato e 2º Bacharelato

 

DOCUMENTACIÓN: (Alumnado que aprobe todas as materias en xuño)

 • Impreso de matrícula cumprimentado e asinado.

 • Fotocopia do DNI ou folla libro de familia da/o alumna/o.

 • Fotocopia do DNI do pai e da nai.

 • 3 fotos carné co nome e apelidos no reverso

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria

 • Certificación académica dos estudos realizados.

 • Fotocopia sentenza separación/ou convenio regulador onde conste custodia menor (no seu caso).

 • Recibo pago Seguro Escolar en ABANCA (1,12€) nº conta: ES66 2080 5054 04 3040015047*

 

*O seguro escolar soamente debe pagalo o alumnado de 3º, 4º de ESO e de Bacharelato.

 

NOTA: Se algunha documentación foi entregada no proceso de admisión, non é necesario facelo de novo.

Distribuir contido