Información

ADMISIÓN ALUMNADO - CURSO 2021-22

Podedes acceder á información xeral AQUÍ.

Podedes consultar as áreas de influencia AQUÍ.

No seguinte enlace podedes consultar as formas de presentación e descargar a solicitude:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/PaxinaInicio.action

La tarea más importante | Rafael Hernampérez

 

 

BECAS CURSO 2020-21 - BACHARELATO E FORMACIÓN PROFESIONAL

Prazo de presentación: Do 09/08/2020  ata o  01/10/2020

Para presentar a solicitude o alumnado debe acceder aos seguintes enlaces ou facelo a través da páxina web do Ministerio de Educación e Formación Profesional

Becas alumnado Bacharelato: 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

 


Becas alumnado Formación Profesional:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. No universitarios. Curso 2020 - 2021

Aviso: Abierto el plazo de presentación de solicitudes

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 2020

As probas extraordinarias do mes de setembro versarán exclusivamente sobre os obxectivos, as aprendizaxes e as competencias desenvolvidas en modo presencial durante o primeiro e o segundo trimestre. 

Podedes consultar AQUÍ o calendario de exames de setembro e as aulas asignadas tendo en conta o protocolo da COVID 19

 IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

AVISO MES DE AGOSTO

Por motivos alleos a este centro a atención ao público durante o mes de agosto será xestionada a través de:

Telefóno: 886110392

Correo electrónico: ies.pinomanso@edu.xunta.gal

IMPORTANTE! HAY QUE REVISAR EL BLOG Y EL TABLÓN VIRTUAL.

ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUÍDO NO FONDO LIBROS CURSO 2020-21

Prazo de reclamacións ás listaxes: 14 e 15 de xullo de 2020

A listaxe do alumnado está publicado no taboleiro de anuncios do centro, segundo establece o artigo 13 bis da ORDE do 12 de maio de 2020.

 

 

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-21

Prazo de presentación de solicitudes

 

Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020

Forma de presentación

  • Presentación na sede electrónica

  • Solicitude xerada aplicación FONDOLIBROS

  • Presentación presencial no centro, solicitando previamente cita no teléfono 886110392 ou no correo ies.pinomanso@edu.xunta.gal

 

Devolución de libros de texto do curso 2019-2020

Ata o 7/07/2020

Ata o 7/09/2020 – para alumnos con exames en setembro

 

Publicación das listas provisionais de admitidos no FONDOSOLIDARIO

10/07/2020

 

Prazo de reclamación ás listas provisionais

Do 10 ao 12 de xullo de 2020

 

Publicación das listas definitivas de admitidos no FONDOSOLIDARIO

14/09/2020

 

Orde do 12 de maio de 2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0003_gl.html

 Aplicación FONDOLIBROS:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Podedes descargar as solicitudes dende aquí:

SOLICITUDE ANEXO I

SOLICITUDE ANEXO II

Distribuir contido