Tecnoloxía

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 21/22

PROFESORADO

Juan Aguilar Madrazo, xefe do departamento

Rosa María Gándara Moral

Nuria Gómez Prieto

 XERALIDADES

PROGRAMACIÓNS TECNOLOXÍA ESO

PROGRAMACIÓNS TICS

OBXECTIVOS

INDICADORES DE LOGRO

TEMPORALIZACIÓN

CONTIDOS MÍNIMOS

 Adaptación da Programación Didáctica segundo as especificacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022

 

Distribuir contido