Adaptacións programacións didácticas 21-22

IES Pino Manso

 

Adaptacións das Programacións Didácticas dos distintos departamentos segundo as especificacións da Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia:

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Economía  /  Iniciativa á Actividade Emprendedora

 

Educación Física

 

Educación Plástica Visual e Audiovisual

 

Filosofía

 

Física e Química

 

Francés

 

Inglés

 

Latín e Grego

 

Lingua Española

 

Lingua Galega

 

Matemáticas

 

Música

 

Relixión

  

Tecnoloxía

 

Xeografía e Historia

 

 

Distribuir contido