Programacións didácticas 22-23

Programacións didácticas Curso 22-23

IES Pino Manso

 

Programacións Didácticas dos distintos departamentos segundo a resolución do 26 de maio de 2022, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no curso académico 2022/2023 . Tamén se contemplan as variacións derivadas da orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia:

 (Clickar enriba do  nome de cada departamento para acceder á programación en PDF)

 

Bioloxía e Xeoloxía   

Bioloxía LOMLOE

 

Economía  /  Iniciativa á Actividade Emprendedora 

Economía LOMLOE

 

 

Educación Física

Educación Física LOMLOE

 

Educación Plástica Visual e Audiovisual

Educación Plástica e Audiovisual LOMLOE

 

 

Filosofía

Filosofía LOMLOE

 

Física e Química

Física e Química LOMLOE

 

Francés

Francés LOMLOE

 

Inglés

 Inglés LOMLOE

 

Latín e Grego

Latín e Grego LOMLOE

 

Lingua Española

Lingua Española LOMLOE

 

Lingua Galega

Lingua Galega LOMLOE

 

Matemáticas

Matemáticas LOMLOE 

 

Música

Música LOMLOE

 

Relixión

Relixión LOMLOE

  

Tecnoloxía

Tecnoloxía LOMLOE

 

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia LOMLOE

 

 

Distribuir contido