IES de Monterroso

 

Enderezo: Rúa Salvador Arotzarena,16 27560 Monterroso - Lugo 

Teléfono: 982 87 05 73 Teléfono de urxencia: 645389888

Correo electrónico: ies.monterroso@edu.xunta.es

MATRÍCULA

Iníciase o proceso de matrícula. O prazo será dende o 1 de xullo ata o 9 de xullo. Pola saúde de todos e para evitar aglomeracións nas oficinas do centro, rogamos que se respecten os turnos establecidos.

As quendas para a entrega de documentación é a seguinte:

01/07/20
(mércores)
Alumnado que se matricula en 1ºBac. (09:00-11:00) e 2º Bac. (11:00-14:00) 07/07/20
(martes)
Alumnado que no curso 19-20 estivo en 2º B
02/07/20 (xoves) Alumnado que no curso 19-20 estivo en 3º A 08/07/20
(mércores)
Alumnado que no curso 19-20 estivo en 1º A
03/07/20
(venres)
Alumnado que no curso 19-20 estivo en 3º B 09/07/20
(xoves)
Alumnado que no curso 19-20 estivo en 1º B
06/07/20
(luns)
Alumnado que no curso 19-20 estivo en 2º A    

A matrícula de dous ou tres alumnos/as da mesma familia, poderase facer no mesmo día (nun dos días que lles corresponda). 

 

No caso de que ao alumno/a non lle sexa posible facer a matrícula na data estipulada, deberase comunicar co centro para buscar outra data máis axeitada.

INSTRUCIÓNS DE FIN DE CURSO

- ENTREGA DE NOTAS E CONSELLO ORIENTADOR

- DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO-DEVOLUCIÓN DE LIBROS DA BIBLIOTECA

- DEVOLUCIÓN DE CHAVES DAS TAQUILLAS (só alumnado que se marcha do instituto)

- RECOLLIDA DO SOBRE DE MATRÍCULA (só para alumnado que aprobe en xuño).

PROCEDEMENTO:

  • As notas poderanse consultar por Abalar móbil a partir do 23 de xuño ás 18:00 horas, pero aínda así entregaranse en papel xunto co Consello Orientador.
  • Deberase entrar ao centro no horario estipulado pola primeira porta (a porta da pedra) CON MASCARILLA, GARDANDO A DISTANCIA DE SEGURIDADE, LIMPANDO AS MANS AO ENTRAR E SEGUINDO AS INDICACIÓNS DE ENTRADA E SAÍDA. TODOS DEBERÁN TOMARSE A TEMPERATURA ANTES DE VIR.
  • Non é preciso que as taquillas queden baleiras este ano. Se algún alumno/a precisa recoller algo da súa taquilla, debe traer a chave e comentarllo a alguén do equipo directivo.
  • Unha vez no centro, entregaranse os libros de texto e da biblioteca. AQUELAS E AQUELES QUE NON DEVOLVAN OS LIBROS PERDEN O DEREITO AO PRÉSTAMO DE LIBROS E AO CHEQUE DE MATERIAL NO PRÓXIMO CURSO. Agora en xuño devolveranse os libros das materias aprobadas. En setembro devolveranse os restantes.
  • Unha vez devoltos os libros, recolleranse as notas, o consello orientador e o sobre de matrícula (aqueles que aproben en xuño).


DATAS E HORARIOS PARA O PROCEDEMENTO ANTERIOR:

XOVES 25 DE XUÑO VENRES 26 DE XUÑO
09:00-10:00 1º ESO A 09:00-10:00 3º ESO A
10:15-11:15 1º ESO B 10:15-11:15 3º ESO B
11:30-12:30 2º ESO A 11:30-12:30 4º ESO A
12:45-13:45 2º ESO B 12:45-13:45 4º ESO B
14:00 1º BAC. 14:00 FPB/FP

 
 
NOTA: No sobre de matrícula inclúese información sobre os turnos de matrícula en xullo.

CONVÓCANSE PRAZAS DE RESIDENCIA NOS CENTROS RESIDENCIAS DOCENTES DA CORUÑA, OURENSE E VIGO PARA REALIZAR ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS NON UNIVERSITARIOS NO CURSO 2020-2021

ORDE do 29 de maio de 2020 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/21 (código de procedemento ED306A).
 
Destinarios: alumnado que o vindeiro curso 2020/2021, inicie ou continue estudos postobrigatorios non universitarios.

Prazo de presentación de solicitudes:

  • Periodo ordinario: Entre o 10 de xuño e o 3 de agosto para o alumnado matriculado en ciclos formativos (este incluído)
  • Periodo extraordinario:  entre o 15 e o 22 de setembro de 2020 (ambos incluídos).

Os formularios normalizados para a solicitude están disponibles:

A documentación que hai que entregar está detallada no ANEXO I e no artigo 23 da convocatoria de prazas.

FONDOLIBROS

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR O PRÉSTAMO DE LIBROS E AS AXUDAS PARA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR.
O prazo rematará o 19 de xuño.
As solicitudes poderán ser presentadas de forma telemática
ou presencial.

No caso de que prefiran a entrega presencial, esta deberase facer previa convocatoria do centro: proximamente serán convocados mediante unha mensaxe de móbil e na propia páxina web para a entrega das solicitudes. 

1.-Carta informativa do centro.    

2.-Orde do 12 de maio de 2020 (DOG, 19 de maio de 2020). 

3.-Descarga de solicitudes. (Preferiblemente, descargar con Google Chrome, cubrir en el propio documento e imprimir posteriormente).

4.-Instrucións para cubrir as solicitudes

CONSULTA SOBRE AVALIACIÓNS E CUALIFICACIÓNS DE XUÑO E SETEMBRO

As modificacións das programacións didácticas no que figuran, entre outros temas, criterios de cualificación para a avaliación ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro están á disposición da comunidade educativa nesta páxina web, no apartado Profesorado/ Departamentos (punto 6.13 das instrucións do 27 de abril da Consellería de Educación, Universidade e FP). 

Guía de estudos superiores de Galicia 2020-2021 La Voz de Galicia

A Voz de Galicia publicou a 2ª edición Guía estudos superiores de Galicia “Que quero estudiar”.

Esta guía inclúe información de toda a oferta de estudos universitarios, ciclos formativos de grao superior e, outras ensinanzas organizadas nas catro ramas de coñecemento: Artes, Humanidades, Ciencias Sociais e Ciencias. Os diferentes  estudos inclúen unha descrición básica sobre a titulación, os centros onde se ofertan, as notas de corte, as materias de bacharelato que ponderan para cada grao e as saídas profesionais. Ademais, inclúe información básica sobre másteres, aloxamento e bolsas de estudo.
 
Tamén podes atopar a información utilizando este buscador https://estudiarengalicia.lavozdegalicia.es/, a través do que navegarás utilizando diferentes criterios de búsqueda.

10º CONCURSO EUROPEO DE MARCAPÁXINAS

O alumno de 1º FPB Kevin Rodríguez Martínez de Langrán ven de gañar un premio no 10º Concurso Europeo de Marcapáxinas . Este concurso está enmarcado dentro do proxecto eTwinning Letras Galegas 2020. Ricardo Carvalho Calero” no que están a traballar os alumnos de 1º de Ciclo Medio e 1º de FP Básica nos módulos de "Aplicacións Ofimáticas" e "Ofimática e Arquivamento de documentos" ao longo deste curso.

Podedes ver o traballo gañador no seguinte enlace .

 

 

Distribuir contido