ANPA

NOVA XUNTA DIRECTIVA DA ANPA

Ana Belén Lago Vázquez Presidenta
Raquel Vázquez  Ciriza Vicepresidenta
Juan Carlos Salgado Barrio Secretario
Eva Vázquez Carballo Tesoureira
Sagrario Castiñeira Viña Vogal
José Luís Mato Vázquez Vogal
Mª Angeles Ojea Vázquez Vogal
Rosa Conde Almuíña Vogal
Mª Belén Rodriguez Ares Vogal
Mª Pilar Varela Rojo Vogal