Libros de texto. Curso 2021-2022

  • Relación de libros de texto para o curso 2021-2022:

 

Documento a descargar

 

  • Préstamo de libros

O alumnado deberá devolver os libros de texto prestados o día de entrega de notas de xuño. No caso de que suspenda algunha asignatura  poderá devolver o libro desa materia o día de entrega de notas de setembro.