Equipo de Dinamización Linguística

 

Curso: 2021/2022

 

Coordinadora:

María das Dores Mariño Otero

 

Docentes pendentes de ser propostos/as pola CCP:

Marta Cobas Martínez

Miguel Rico Gómez

Eva González Rodríguez

Elva Grande Fernández

Ana Belén Vázquez Vázquez

Luis Alberto Casais Ageitos

Luisa Carro Cabaleiro

 

Alumnos/-as propostos/-as pola Xunta de Delegados:

Nerea Gómez Fernández

María Lara Valverde

Saúl Cid Seijas

Carla Diéguez Gómez

Jessica García Boo

Sara Sánchez Vázquez

Alba Alonso Vázquez

 

Representante do Persoal non Docente:

María Cruz Suárez López