Admision

 

Solicitude de Admisión


 

Aberto do 1 ao 23 de Marzo

  

Para as familias:

 

Poden cubrir o formulario de admisión a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

 

Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

 

Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

 

Para quen o queira cubrir a man, poderá descargalo a partir do día 1 de Marzo.