Calendario de exames de setembro 2020

 

 CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO- 2020

ESO

Martes 1

9:00- 10:00

         Lingua Castelá 1º, 2º e 3º ESO           

        Salón de Actos 

10:00-11:00

        Bioloxía 1º, 3º ESO e 4º ESO

        Música 2º ESO

       Salón de Actos

       Aula 2. 13

11:00-12:00

         Física e Química 3º ESO

       

        Obradoiro de música 1º ESO

 

        Inv e trat. Infor. 1º ESO

      

        InAEE 4º ESO

 

        VaEt 1º ESO

       

       Tecnoloxía    ESO 

       Aula 2.3

 

       Aula 2.13

 

      Aula 1. 4

 

      Aula 2. 8

 

        Aula 2.6

  

Aula informática soto

12:00- 13:00

        Física e Química 2º e 4º ESO

          Inglés 1º e 3º ESO

      Aula 2.3

     Aula 2.7-2.8

13:00- 14:00

   Xeografía e Historia 1º, 2º e 3º  ESO      

    Salón de actos

 

16:00- 17:00

           Relixión 2º e 3 ESO

           Programación 2º ESO

     Salón de actos

     Aula B.8

Mércores 2

9:00- 10:00

        Lingua Galega 1º e 3º ESO

 

        Matemáticas   2º e 4º ESO

 

        CuCla 3º ESO   

    Salón de actos

   

      Aula B.5

 

     Aula 1.1

10:00-11:00

           Lingua Galega 2º  ESO

           Oratoria 2º ESO

           CCAA 4º ESO

           Matemáticas 1º e 3º ESO

    Salón de   actos

    Salón de actos

    Aula  2.3

    Aula B.3

11:00-12:00

     

          Plástica 1º ESO e 3º ESO

          

        Aula 1.9

12:00- 13:00

            Inglés 2º  ESO

 

           Francés 3º ESO

 

          Educación Física 3º ESO

          Aula 2.7

 

          Aula 2.1

 

          Aula B.7

13:00 – 14:00

           Tecnología 3º ESO

 

          Educación Física 2º ESO

 

         Francés 1º e 2º ESO

   Aula informática soto

 

      Aula B.7

 

      Aula 2.1

 

En Monterroso, 2 de xullo de 2020

                                                           Asdo: A Xefa de Estudos

MARTA RAMOS ANSEDES

 

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO- 2020

BAC

Martes 1

                                                          

 

 

9:00-10:30

 

       L. Castelá 1º e 2º   

 

      Salón de Actos

 

10:30 -12:00

    

           Filosofía 

        

      Aula 2. 6

12:00-13:30

   

  Historia da Filosofía 

 

             Inglés 1º

          

      Aula 2. 6

 

       Aula 2.7

13:30/15:00

               HmC 1º

      Salón de Actos

16:00/17.:30

             Relixión 1º

       Salón de Actos

17:30/19:00

             Latín 1º

         Aula  2.14

19:00/20:30

           Grego 1º

     Aula  2.14

 

Mércores 2

 

9:00-10:30

        

         L. Galega 1º e 2º

         

           Matemáticas  

              

          

     Salón de actos

     

       Aula B.5

10:30 -12:00

        Economía 1º  e  

      Aula 2.11

          

12:00-13:30

                EF 1º

      Aula B.7

13:30/15:00

            MatAI

       Aula B.3

16:00/17.:30

             TIC I

   Aula informática soto

17:30/19:00

             Tec I

   Aula informática soto

 

En Monterroso, 2 de xullo de 2020

 

                                                           Asdo: A Xefa de Estudos

 

MARTA RAMOS ANSEDES