Dependencias

O IES de Monterroso conta, entre outras, coas seguintes dependencias:

 

Salón de Actos   conserxeria Conserxería
Biblioteca   Secretaría
Pavillón Deportivo  pistas sala profesores Sala de Profesorado
Aulas de Informática   sala de xuntas Sala de Xuntas
Aulas de Informática  aula informatica nova aula de convivencia Aula de Convivencia
Aula de Plástica      
Aula de Artes   aula de apoio Aulas de Apoio
Aula de Música   diversidade Aulas de Titoría
Cafetaría  cafetaria cafetaria Cafetaría
Biblioteca Familiar   Sala de atención a familias