Organigrama

Forman parte do organigrama do centro as seguintes unidades organizativas:

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Consello Escolar

Equipo de Dinamización Lingüística

Equipo Directivo

Profesorado