Recursos educativos

A plataforma dixital de libros en galego e castelán das bibliotecas municipais, en atención á situación actual, permite rexistrarse desde casa, mesmo sen ter carné dunha biblioteca municipal. Ten aloxados milleiros de libros en galego e castelán.

Galicia Le: https://www.galiciale.gal/