Reclamacións

ORDE do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento parə garantir o dereito do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato a que o seu rendimento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxetivos.