Equipo directivo

Os membros do equipo directivo son:

 

Directora: Dona Mª del Carmen Sarmiento Marqués

Vicedirectora: Dona Olga María Bruzos Lama

Xefa de Estudos: Dona Marta Ramos Ansedes

Secretaria: Dona Filomena Ocampo Pérez