Comisión de Coordinación Pedagóxica

Curso 2021/2022

 

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Directora Mª del Carmen Sarmiento Marqués
Xefa de Estudos Marta Ramos Ansedes
Orientación Rocío Calvo Osorio
PT Eva González Rodríguez
Artes Plásticas Cristina Fernández Castro
CC Naturais Adrián González García
Coord. FCT José Fco Sánchez Corral
Dinamiz. L. galega Mª das Dores Mariño Otero
Economía Maria Ana Vázquez López
Educación Física Alelandro Muñoz Ayala Sánchez
Filosofía Violeta Rodríguez Carballal
Física e Química Luís Antonio Mouriz Lamas
Francés Elva Grande Fernández
FOL Estefanía Novas Braña
Informática Bertín Deza Pasarín
Inglés Alicia Miragaya Mosteiro
L. Castelá Mª José Grandío Arias
L. Galega Marta M. Cobas Martínez
Latín Mª José Agra Villar
Matemáticas Sharay Astariz Nuñez
Música M. Luisa Carro Cabaleiro
Relixión Católica Miguel Rico Gómez
Tecnoloxía Margaria Busto Lage
Xeografía e Hª Luis Alberto Casais Ageitos