Eventos

« Mércores Marzo 11, 2020 »
Mér
Start: 11/03/2020 16:15

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o mércores, día 11 de marzo de 2020 ás 16:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.-Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2018/2019.

3.- Valoración do simulacro realizado o día 20 de novembro de 2019.

4.- Elección de representantes do centro para as probas de ABAU.

5.- Calendario de avaliacións para o segundo trimestre do curso 2019/2020.

6.- Aprobación, se procede, do calendario de final de curso 2019/2020.

7.- Modificación, se procede, da programación xeral anual en canto ás actividades complementarias e extraescolares.

8.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

9.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 3 de marzo de 2020.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión

Start: 11/03/2020 17:15

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o mércores, día 11 de marzo de 2020 ás 17:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 17:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Gastos de funcionamento dos departamentos didácticos durante o ano 2019.

3.- Orzamento dos departamentos didácticos para o ano 2020.

4.- Información sobre o proceso de reserva de matrícula para o curso 2020/2021.

5.- Material educativo para a exposición do 50 aniversario do centro.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 3 de marzo de 2020.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión