REUNIÓN DA CCP

11/03/2020 17:15

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o mércores, día 11 de marzo de 2020 ás 17:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 17:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Gastos de funcionamento dos departamentos didácticos durante o ano 2019.

3.- Orzamento dos departamentos didácticos para o ano 2020.

4.- Información sobre o proceso de reserva de matrícula para o curso 2020/2021.

5.- Material educativo para a exposición do 50 aniversario do centro.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 3 de marzo de 2020.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión