Eventos

« Luns Septembro 09, 2019 »
Lun
Start: 09/09/2019 11:00

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o luns, día 9 de setembro de 2019 ás 11:00 horas, en primeira convocatoria, e ás 11:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Elección do/a secretario/a da Comisión de Coordinación Pedagóxica.

3.- Plan anual de lectura para o curso 2019/2020.

4.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

5.- Elaboración das programacións didácticas.

6.- Membros do departamento de Orientación.

7.- Proposta de calendario para as avaliacións do curso 2019/2020.

8.- Fotocopias realizadas no centro durante o curso 2019/2020.

9.- Información da dirección do centro.

10.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 2 de setembro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

 

Documentación para a reunión