Eventos

« Martes Septembro 03, 2019 »
Mar

EXAMES EXTRAORDINARIOS DE SETEMBRO

 

        DIA

HORA

MATERIA

NIVEL

LUGAR

Día 2 de setembro

9:00-10:30

Xeografía e Historia

Pdte. 1º E.S.O.

1º E.S.O.

2º E.S.O.

4º E.S.O.

Salón de Actos

Ámbito Social

E.S.A. Módulo II

E.S.A. Módulo IV

10:30-12:00

Filosofía

4º E.S.O.

1º Bacharelato

Salón de Actos

Cultura Clásica

3º E.S.O.

Aula 4º A

12:00-13:30

Física e Química

2º E.S.O.

3º E.S.O.

1º Bacharelato

Salón de Actos

 

Amb. Científico-Matemático

3º P.M.A.R.

16:00-17:30

L. Galega e Literatura

Pdte. 2º E.S.O.

1º E.S.O.

4º E.S.O.

1º Bacharelato

Salón de Actos

Ámbito da Comunicación

L. Castelá e L. Galega

E.S.A. Módulo II

E.S.A. Módulo IV

17:30-19:00

Matemáticas

Pdte. 1º E.S.O.

1º E.S.O.

2º E.S.O.

Salón de Actos

Matemáticas Ori. Ens. Académicas

3º E.S.O.

Matemáticas Ori. Ens. Aplicadas

3º E.S.O.

4º E.S.O.

Matemáticas I

1º Bacharelato

Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. I

1º Bacharelato

Ámbito Científico Tecnolóxico

E.S.A. Módulo II

E.S.A. Módulo IV

19:00-20:30

Tecnoloxía

Pdte. 2º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

 Salón de Actos

 

DIA

HORA

MATERIA

NIVEL

LUGAR

Día 3 de setembro

9:00-10:30

Inglés

Pdte. 1º E.S.O.

Pdte. 2º E.S.O.

Pdte. 3º E.S.O.

1º Bacharelato

Salón de Actos

Ámbito Comunicación Inglés

E.S.A. Módulo II

E.S.A. Módulo IV

10:30-12:00

Inglés

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

Salón de Actos

Ámbito Lingua Estranxeira

Pdte. 2º P.M.A.R.

12:00-13:30

L. Castelá e Literatura

Pdte. 1º E.S.O.

Pdte. 2º E.S.O.

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º Bacharelato

Salón de Actos

Amb. Lingüístico-Social

Pdte. 2º P.M.A.R.

3º P.M.A.R.

16:00-17:30

Bioloxía e Xeoloxía

Pdte. 1º E.S.O.

1º E.S.O.

Salón de Actos

 

Iniciación Actividade Emprendedora e Empresarial

4º E.S.O.

Aula 4º A

19:00-20:30

Francés

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

Salón de Actos

 

 

 

DIA

HORA

MATERIA

NIVEL

LUGAR

Día 4 de setembro

9:00-10:30

Ed. Plástica e Visual

Pdte. 3º E.S.O.

1º E.S.O.

3º E.S.O.

Aula Debuxo

Debuxo Técnico I

1º Bacharelato