Eventos

« Martes Outubro 02, 2018 »
Mar
Start: 02/10/2018 16:30

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o martes, día 2 de outubro de 2018 ás 16:30 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:45 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Criterios para a recuperación de materias pendentes.

3.- Proposta de calendario para a primeira avaliación.

4.- Peticións dos departamentos para a biblioteca.

5.- Plan anual dos departamentos didácticos.

6.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

7.- Plataformas para a formación do profesorado.

8.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

9.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 24 de setembro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez