Eventos

« Martes Outubro 16, 2018 »
Mar
Start: 16/10/2018 16:30

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o martes, día 16 de outubro de 2018 ás16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

3.- Aprobación, se procede, da programación xeral anual do curso 2018/2019.

4.- Aprobación, se procede, do “Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA)-Contratos programa” para o curso 2018/2019.

5.- Calendario da primeira avaliación do curso 2018/2019.

6.- Información da dirección do centro.

7.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

8.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 8 de outubro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

Start: 16/10/2018 17:30

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario no salón de actos para o martes, día 16 de outubro de 2018 ás 17:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

3.- Aprobación, se procede, do “Programa de reforzo, orientación e apoio (PROA)-Contratos programa” para o curso 2018/2019.

4.- Avaliación da programación xeral anual do curso 2018/2019.

5.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

6.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 8 de outubro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez