Matrícula oficial

Matrícula alumnado oficial curso 2022-2023

Este apartado recolle a información para o alumnado que se matricula para asistir ás clases durante o curso académico (de setembro a xuño). Se desexa matricularse soamente para as probas de certificación, debe consultar o apartado de matrícula libre.

Por favor, lea atentamente a información e consulte as súas dúbidas na conserxería ou a secretaría do centro.

Teña en conta que:

 • En período de matrícula, as liñas telefónicas poden estar colapsadas en momentos puntuais.
 • Aconsellamos ler toda a información e consultar no centro as situacións individuais.
 • Debido ao volume de consultas formuladas por correo electrónico, non é posible reponder todas as consultas inmediatamente.
 • Debe presentar toda a documentación para que a matrícula sea efectiva. Non faga envíos parciais de documentación.

Documentación a entregar coa matrícula

Comprobe neste apartado que documentación que debe entrgar coa matrícula. En caso de dúbida, consulte coa secretaría do centro ou por correo electrónico.

Matrícula alumnado que continúa estudos

O alumnado que estivo matriculado no curso 2021-2022 que desexa continuar os seus estudos no 2022-2023 debe seguir os pasos que se indican neste apartado. Se renunciou á matrícula ou lle foi anulada no curso 2021-2022, debe seguir este outro procedemento.

Siga o procedemento, os prazos e a documentación a entregar para completar a matrícula con éxito.

 

Cambios de grupo - Prazo de solicitudes

Unha vez formalizada a matrícula é posible cambiar de grupo asignado, sempre que haxa prazas dispoñibles no grupo ao que desexe cambiarse.

Comprobe neste apartado a información de como proceder para cambiar de grupo de aula, en que momentos do curso se pode realizar o cambio e como debe solicitalo.

Lea atentamente toda a información.

 

Prazos de matrícula curso 2022-2023

As persoas que continúan estudos:

Do 20 ao 30 de xuño ás 12.00 do mediodía:

 • Para quen: Alumnado oficial de cursos de promoción e de certificación APTO na convocatoria ordinaria de xuño de 2022. inclúese o alumnado de "That's English!" APTO na convocatoria ordinaria de xuño de 2022 que queira pasar ao ensino oficial, presencial ou semipresencial, no curso 2022-2023 (deben contactar coa secretaría da escola previamente).
 • Donde: na web de CentrosNET, acceso mediante usuario rexistrado.
 • Como: realizar o proceso en liña e presentando a documentación a través da aplicación Centrosnet ou na secretaría do centro.

Do  1 ao 7 de xullo ás 12.00 do mediodía:

 • Para quen: Alumnado oficial de cursos de promoción e de certificación APTO, NON APTO ou NON PRESENTADO na convocatoria extraordianaria de xuño de 2022. Inclúese o alumnado de "That's English!" da convocatoria extraordinaria de xuño de 2022 que queira pasar ao ensino oficial, presencial ou semipresencial, no curso 2022-2023 (deben contactar coa secretaría da escola previamente).
 • Donde: na web de CentrosNeT, acceso mediante usuario rexistrado.
 • Como:realizar o proceso en liña e presentando a documentación a través da aplicación Centrosnet ou na secretaría do centro.

As persoas que inician ou retoman estudos e deben preinscribirse:

 • Para quen: Persoas que se matriculan por vez primeira nunha lingua, ou que retoman estudos interrompidos o curso pasado. Persoas que renunciaron á matrícula ou lles foi anulada no curso 2021-2022. Persoas procedentes doutra escola oficial de idiomas.
 • Donde: na web de preinscrición www.eoidigital.com/preinsxunta, a primeira vez que acceden deberán rexistrase.
 • Como: realizar o proceso en liña e presentando a documentación a través da aplicación ou na secretaría do centro. Consulte a información sobre preinscrición.
 • Cando:
  • Deben preinscribirse do 27 de xuño ao 10 de xullo.
  • Deben matricularse, caso de obter praza no sorteo do 11 de xullo, do 12 ao 20 de xullo ás 12.00 do mediodía:

Derradeiro prazo de matrícula:

Do 1 ao 7 de setembro,

 • Na secretaría do centro: persoas que non se matricularon nos prazos anteriores, se hai prazas libres. Ata completar grupos.

Matrícula That's English! 2022-2023

Información en proceso de actualización: pendente de publicación a circular para o curso 2022-2023.

Se quere cursar estudos de inglés na modalidade semipresencial That's English!, na EOI de Vilagarcía impártense titorías para todos os niveis.

O prazo de matrícula para o curso 2021-2022 abrangue do 7 de setembro ao 29 de outubro. Pode consultar todos os detalles na Circular 5/2021 na seguinte ligazón https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/circular_5-2021_thats_english_2021-22.pdf

O centro de apoio administrativo está na EOI de Pontevedra. Teléfono: 886 15 91 21. Pode consultar toda a información sobre o programa nesta ligazón externa: www.thatsenglish.com

CentrosNet - Acceso e utilidade

Por seguridade, non facilitamos datos de acceso por teléfono ou correo electrónico. Caso de ter dificultades para acceder, pase pola secretaría en horario de atención ao público.

Para acceder, clique na icona de CentrosNet (arriba á esquerda nesta páxina) ou empregue este enlace. Pode ver un titorial sobre como descargar e iniciar sesión na aplicación móvil nesta ligazón.

Para identificarse:

 • Nome de usuario: é o seu número de expediente (comeza por 05/... e figura no seu carné de estudante). Tamén pode empregar a súa data de nacemento en formato DD/MM/AAAA
 • Contrasinal: é o número do seu DNI sen a letra. Se ten N.I.E. primeira letra e números (sen a letra final).
 • Contrasinal persoal: creado polo usuario a primeira vez que accede. Consulte nesta ligazón como crear o seu Contrasinal seguro.

Utilidades:

Distribuir contido