Matrícula alumnado oficial curso 2020-2021

Información en proceso de actualización.

Por favor, lea atentamente a documentación e consulte as súas dúbidas na conserxería ou a secretaría do centro.

Teña en conta que:

  • en período de matrícula, as liñas telefónicas adoitan estar colapsadas.
  • aconsellamos ler toda a información e consultar no centro as situacións individuais.
  • Debido ao volume de consultas formuladas por correo electrónico, non é posible reponder todas as consultas inmediatamente.
  • Debe presentar toda a documentación para que a matrícula sea efectiva.
  • Traia consigo o orixinal dos documentos que achegou escaneados, salvo que teñan un CSV ou similar.