Matrícula alumnado oficial curso 2019-2020

Por favor, lea atentamente a documentación e consulte as súas dúbidas na conserxería ou a secretaría do centro.

Teña en conta que:

  • en período de matrícula, as liñas telefónicas adoitan estar colapsadas.
  • aconsellamos consultar no centro as situacións individuais. Debido ao volume de consultas formuladas por correo electrónico, non é posible reponder todas as consultas inmediatamente.
  • Debe presentar toda a documentación para que a matrícula sea efectiva.
  • Debe traer consigo o orixinal dos documentos que achegou escaneados, salvo que teñan un CSV ou similar.