Formalización

Formalizar matrícula libre. Curso 2017-2018

CANDO E COMO:

Do 03 ao 20  de abril, ambos inclusive. A aplicación de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 horas do mediodía do 20 de abril.

A matrícula realizase en liña no seguinte enderezo https://www.informaticacentros.com/xunta

A matrícula feita en liña non terá validez até que o alumnado presente a documentación na secretaría do centro. Non se recollerán matrículas que non acheguen toda a documentación.

DOCUMENTACIÓN:

Para todo o alumnado:

  • Impreso de matrícula xerado pola aplicación informática, onde se indique(n) o(s) idioma(s), o nivel ou niveis no(s) que se matricula, así como a modalidade no caso dos cursos CALC.
  • Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño de 2013 (DOG do 17). Os/As interesados/as poden recoller a folla de liquidación de taxas na conserxería do centro.
  • Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte, no caso de persoas estranxeiras.

Ademáis, o alumnado que nunca estivera matriculado neste centro:

Distribuir contido