Inscrición

Matrícula probas de clasificación

Datas de inscrición:

  • do 15 ao 31 de maio.

Lugar de recollida de impresos:

Documentación necesaria para inscribirse:

  • O impreso de inscrición debidamente cumprimentado.
  • Resgardo de aboamento das taxas.
  • Fotocopia do DNI ou pasaporte.

Taxas:

Lugar de entrega de impresos:

Distribuir contido