FAQ

Probas de certificación: Preguntas frecuentes. Curso 2018-2019

 

1 – Cando me podo matricular para realizar a/s proba/s de certificación?
As datas de matrícula son do 13 de marzo ao 02 de abril (ambos inclusive).

IMPORTANTE: A APLICACIÓN DE MATRÍCULA PECHARASE O O2 DE ABRIL ÁS 12:00.

2 – Onde podo recoller os impresos de matrícula?
Non precisa impreso para a matrícula: realízase en liña. Imprima as duas copias para presentar no centro. Se non realiza o pago en liña, o impreso de pago de taxas pode recollelo na conserxería da EOI.

3 – Onde teño que entregar a documentación para formalizar a matrícula?
Na secretaría da escola. A matrícula non se valida ata que se entrega toda a documentación.

4 – Quen se pode inscribir na EOI de Vilagarcía de Arousa para realizar a proba de certificación?
A. Alumnado libre
(1) Poderanse matricular nas probas de certificación calquera interesado/a a partires dos 16 anos, ou que fagan os 16 antes do 31 de decembro de 2019.
(2) Poderanse matricular nas probas de certificación aquelas persoas que teñan feitos 14 anos ou que os fagan antes do 31 de decembro de 2019 naqueles idiomas que NON estean cursando como 1ª lingua estranxeira nas ensinanzas ordinarias (secundaria, bacharelato, etc.).
B. Alumnado oficial matriculado na EOI de Vilagarcía neste curso 2018-19 que no curso actual no estea matriculado no mesmo idioma e nivel.

Distribuir contido