Taxas

Taxas - Cursos monográficos

En este apartado está a información sobre as taxas para as persoas que se matriculan nos cursos monográficos na nosa escola oficial de idiomas. Lea atentamente a información sobre:

Se ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento. Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Pago das taxas por expedición de títulos.

Para solicitar os títulos correspondentes aos niveis B2, C1 e C2, deberá encher o modelo que pode descargar nesta ligazón e proceder ao pago das correspondes taxas.

Descargue o titorial do pago de taxas de títulos.

En caso de dúbida, consulte coa secretaría do centro antes de realizar o pago: a escola xestiona os pagos, pero non depositario, polo que non pode proceder á devolución de cantidades ingresadas indebidamente de xeito inmediato. Se precisa facer unha solicitude de devolución de taxas, entregue a solicitude na Escola e, logo do preceptivo informe, trasladará a petición á Consellería de Facenda.

Taxas - probas de clasificación

En este apartado está a información sobre as taxas para as persoas que se matriculan nunha escola oficial de idiomas. Lea atentamente a información sobre:

Se ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento. Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Taxas - matrícula libre 2023

En este apartado está a información sobre as taxas para as persoas que se matriculan pola modalidade libre nunha escola oficial de idiomas. Lea atentamente a información sobre:

Se ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento. Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Taxas - Matrícula oficial

En este apartado está a información sobre as taxas para as persoas que se matriculan nunha escola oficial de idiomas. Lea atentamente a información sobre:

Se ten algunha dúbida, consúltea na secretaría da EOI antes de efectuar o pagamento. Por favor, comprobe ben os importes a ingresar antes de acudir á entidade bancaria: o centro non pode efectuar devolución inmediata das cantidades incorrectamente ingresadas. O pago da matrícula deberá realizarse nos prazos establecidos.

Distribuir contido