Avaliación

Información sobre probas e a avaliación

Nesta sección pode consultar a información sobre:

  • a tipoloxía das probas, as convocatorias, e calendarios,
  • a avaliación,
  • o desenvolvemento das probas,
  • o procedemento de reclamación ás cualificacións.

Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a actualizada a información das convocatorias, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros do centro, prevalece sempre a información publicada nestes últimos.

Distribuir contido