Documentación de centro

Documentación do centro - Curso 2023-24

Pode consultar a seguinte documentación organizativa:

É aconsellable que coñeza as rutas de evacuación en caso de emerxencia. Consulte os planos coas rutas situados nos corredores do centro.

Políticas de seguridade, eSafety e netiqueta

Na documentación do centro que se inclúe a continuación, poderá atopar as nosas referencias á políticas de seguridade, eSafety e netiqueta. 

Plan de Convivencia: punto 6.2.6. Manual de uso seguro e responsable da rede e das TIC

www.edu.xunta.gal/centros/eoivilagarcia/?q=system/files/1.3. Plan de Convivencia rev 2020.pdf

Normativa de Organización e Funcionamento: Capítulo VIIII. Política de seguridade

www.edu.xunta.gal/centros/eoivilagarcia/?q=system/files/Normativa de Organización Funcionamento e Convivencia - rev 2021.pdf

Distribuir contido