Actividades

Medidas COVID-19 Curso 2019-2020

Actualización 22/05/2020

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa publicou as Instrucións do 27 de abril de 2020, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nas que se recollen as medidas que se han de aplicar tamén nas EOI de cara á fin do curso 2019-2020.

Estamos a traballar na adaptación das programacións didácticas dos departamentos á mencionada norma. Tan pronto como estas adaptacións conten co visto e prace do servizo de inspección, publicarémolas nesta web. Estas instrucións non afectan aos niveis de certificación A2, B1, B2, C1, C2.

As Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019-2020 nas escolas oficiais de idiomas de Galicia, do 22 de maio, recolle una serie de modificacións aplicables tanto a cursos de promoción como de certificación. Vexa os detalles neste documento.

Lembre:

 • Vexa as Instrucións fin de curso 2019-2020.
 • Consulte a información sobre a matrícula libre 2020.
 • Vexa as preguntas e respostas máis frecuentes neste documento. (actualizado 22/05/2020)
 • Os novos calendarios de probas de certificación estableceranse para cando as circunstancias sanitarias permitan a súa celebración. A convocatoria ordinaria, tanto para o alumnado oficial como para o libre, non se realizará en ningún caso antes do mes de setembro.
 • A renuncia á matrícula, ten características especiais este ano. Poderá remitila por correo ou presentala no rexistro do centro ata o 30 de xuño.
 • Avisaremos das novidades nesta web e mediante CentrosNet. Se aínda non o fixo, considere instalar a app de CentrosNet.
 • Durante o período de vixencia do estado de alarma atendemos as consultas no correo electrónico eoi.vilagarcia@edu.xunta.gal
 • Caso de precisar contactar atendemos de luns a venres, de 9:00 a 14:00 no teléfono habitual: 986 566 440.

 Pode consultar a información actualizada na web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Matrícula libre 2020

Actualización 30/05/2020

O prazo de matrícula libre para as probas de certificación abranguía orixinalmente do 3 ata o 23 de marzo e quedou en suspenso polo declaración do estado de alarma (Real Decreto 463/2020).

O novo prazo de matrícula para o alumnado libre, o alumnado dos cursos CALC, dos cursos de formación do profesorado de preparación para as probas de certificación das EOI e dos cursos CUALE será do 1 ao 9 de xuño de 2020. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12.00 do mediodía do 9 de xuño.

As Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019-2020 nas escolas oficiais de idiomas de Galicia, do 22 de maio, recolle entre outras, a seguinte modificación:

 • O novo calendario de probas de certificación establecerase para cando as circunstancias sanitarias permitan a súa realización. A convocatoria ordinaria, tanto para o alumnado oficial como para o libre, non se realizará en ningún caso antes do mes de setembro.
 • O alumnado xa matriculado, que non poida realizar as probas nas novas datas que se establezan, poderá renunciar á matrícula e solicitar a devolución das taxas aboadas.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: http://www.informaticacentros.com/xunta/

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis:

 • Alemán: A2, B1, B2, C1.
 • Francés: A2, B1, B2, C1.
 • Inglés: A2, B1, B2, C1.
 • Italiano: A2, B1, B2, C1.
 • Portugués: A2, B1, B2, C1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información:

App CentrosNet

Agora a EOI de Vilagarcía nos teus dispositivos móbiles.

 •  Mensaxes e avisos
 • Horarios
 • Faltas de asistencia
 • Calificacións

Para Android o iPhone. Descarga gratuita desde Play Store o App Store ou escanea un deste códigos QR.

Internacionalización do centro

 

O proxecto “Observamos: Inclusión contra o abandono” da EOI de Vilagarcía de Arousa foi seleccionado para unha Mobilidade KA104 do programa Erasmus+.

Segue a evolución do proxecto no seguinte blog: EOI Vilagarcía de Arousa: Difusión Erasmus+

Consulte nesta ligazón o Plan de Desenvolvemento Europeo do noso centro.

 

Actualidade

Apartados máis consultados:

Aviso de incidencia nas comunicacións por correo electrónico:

 • Por razóns alleas ao servizo de correo da Consellería, son devoltas a maior parte das mensaxes con destino de enderezo @hotmail.com
 • Por favor, considere facilitarnos un enderezo de contacto alternativo se emprega un enderezo do mencionado servidor.

Lembre clicar en Ler mais ao final das entradas para ver toda a información.

Pode consultar información sobre actividades realizadas neste cursos nesta ligazón.

Distribuir contido