Actividades

Ampliación da oferta semipresencial na EOI Vilagarcía

Este próximo curso 2022-2023 ampliamos a oferta educativa en semipresencial. 

Mantense en inglés o curso B2.1 e se lle da cotinuidade co B2.2. 

Ofrécese unha nova lingua en semipresencial: alemán, cun nivel B1.1.

Que supón a ensinanza semipresencial?

Nun curso semipresencial, que equivale á totalidade de horas do curso presencial, a metade da docencia impártese nunha única sesión semanal de dúas horas, onde se traballa un enfoque comunicativo orientado principalmente ás destrezas de produción e mediación orais. A outra metade da carga lectiva desenvólvese na aula virtual, onde o alumnado traballa e prepara as diferentes actividades de lingua de xeito autónomo, co apoio e orientación do profesorado. Para esta modalidade non é necesario libro de texto pois o material de aula foi creado especificamente para estes cursos por profesorado da EOI.

 Como sei se a modalidade semipresencial é para min?

Esta modalidade de docencia require por parte do alumnado un alto grao de autonomía como aprendiz de lingua, así como coñecementos de informática, para poder desenvolverse no ensino virtual.

Se accedes ou promocionas ao nivel, e estás interesado/a nesta nova modalidade de ensino, animámoste a que consultes os Consellos para ter éxito no ensino semipresencial.

Se tes dúbidas contacta coa eoi.vilagarcia@edu.xunta.gal. 

 

 

Incorporación de galego á oferta educativa

A Escola Oficial de Idiomas incorpora o galego na súa oferta educativa desde o próximo curso 2022-2023. 

Cursos de linguaxe administrativa galega

Cursos CELGA 4

Curso nivel C2

Aconsellamos revisar a oferta educativa unha vez publicada.

Probas de clasificación 2022

 

Queres estudar na EOI de Vilagarcía o próximo curso, pero non sabes o teu nivel de lingua?

Inscríbete nas probas de clasificación e dálle unha nova vida á túa lingua. Niveis A1 ao C2. 

Clica na imaxe para máis información. 

 

Calendarios de exames: convocatoria ordinaria e extraordinaria, xuño 2022

Comprobe as datas das probas correspondentes ás convocatorias ordinaria e extraordinaria.

O detalle da convocatoria das probas orais correspondentes á convocatoria extraordinaria publicaranse tras a publicación das cualificacións da convocatoria ordinaria.

Convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria.

Distribuir contido