Actualidade

Ausencias de profesorado previstas:

Non hai ausencias previstas para o día de hoxe, fique atento a esta páxina para máis información.

Proba de progreso (decembro): Alemán Básico Intensivo

Renovación do Consello Escolar: Consulte os detalles nesta ligazón.

Apartados máis consultados:

  Acceda directamente aos departamentos:

- Alemán - Francés - Inglés - Italiano - Portugués -

Lembre clicar en Ler mais ao final das entradas para ver toda a información.

Renovación membros do Consello Escolar

Ao abeiro do disposto na RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. procédese a renovar o consello escolar desta escola oficial de idiomas.

Representantes que procede renovar:

  • UN (1) representante do persoal non docente.
  • DOUS (2) representantes de pais/nais/titores.
  • CINCO (5) representante do alumnado. Un deles é a persoa que preside a xunta de delegados.
  • SEIS (6) representantes do profesorado.

Datas relevantes para o proceso:

Títulos Certificado de Aptitude (LOGSE) e Nivel Avanzado (LOE)

As persoas que teñan solicitado os títulos correspondentes ao Certificado de Aptitude (antiguo 5º da LOGSE) e Nivel Avanzado (Avanzado 2 LOE) con anterioridade ao 01 de xaneiro do 2015 poden pasar a recollelos na secretaría do centro. Comprobe aquí o horario de atención ao público.

Os interesados deben presentar DNI para poder retiralo. Caso de non poder facelo persoalmente, deben autorizar por escrito a unha terceira persoa e facilitarlle copia do D.N.I.

Distribuir contido