Plan de estudos das escolas oficiais de idiomas

Estase a tramitar o proxecto de decreto polo que se establece o currículo dos niveis Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Pode consultar o proxecto de decreto no portal de transparencia da Xunta de Galicia na seguinte ligazón: https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/normativa-en-tramitacion/pendente-de-aprobacion/-/nt/0295/proxecto-decreto-polo-que-establece-curriculo-dos-niveis-basico-basico-intermedio.

Publicaremos información sobre os procesos de admisión e matrícula para o curso 2018-2019 tan pronto esté dispoñible.

A proba de clasificación para o curso 2018-2019 celebrarase en setembro de 2018.

Actualidade

Apartados máis consultados:

Acceda directamente aos departamentos:

 - Alemán - Francés - Inglés - Italiano - Portugués -

Lembre clicar en Ler mais ao final das entradas para ver toda a información.

CURSO 2017-2018: CONVOCATORIA ORDINARIA DE EXAMES

CONVOCATORIA ORDINARIA: CALENDARIO DE EXAMES 

Comprobe a continuación o calendario de probas escritas correspondentes á convocatoria ordinaria.

Publicación de cualificacións en CentrosNet: venres 22 de xuño ás 14:00 horas.

 

AVISOS IMPORTANTES PARA AS PERSOAS CANDIDATAS:

  • deberán estar presentes quince minutos antes do inicio da proba.
  • deberán presentar un documento de identidade con foto (DNI, NIE, pasaporte…).
  • unha vez pechadas as portas das aulas e iniciada a proba de cada destreza, NON SE PERMITIRÁ o acceso á aula de ningunha persoa candidata.

 

DETALLE PROBAS CONVOCATORIAS ORDINARIAS POR DEPARTAMENTOS: Curso 2017 - 2018

Distribuir contido