Oferta educativa

Oferta educativa curso 2024-2025

 

 

OFERTA EDUCATIVA - CURSO 2024-2025

ALEMÁN

Curso e nivel

Horario

Días

AL-A1-1

Nivel Básico A1

15.30 – 17.30

Mércores ,Venres

AL-A1-2

Nivel Básico A1

19.30 -21.30

Luns, Xoves

AL-A2-1

Nivel Básico A2

15.30 – 17.30

Mércores, venres

AL-A2-2

Nivel Básico A2

19.30 – 21.30

martes, xoves

AL-B1.1-1

1º curso de Nivel Intermedio B1

19.30 – 21.30

Luns, mércores

AL-B1.2-1

2º Curso de Nivel Intermedio B1

17.30 – 19.30

Luns, mércores

AL-PUB-XER-A2-60A-1

Curso de competencia xeral nivel A2 para o público en xeral: turismo, 1º cuadrimestre

9.30-11.30

Martes, xoves

AL-PUB-XER-B2-60C-1

Curso de competencia xeral nivel B2: Curso de destrezas orais a través da radio

17.30-19.30

Luns

AL-PUB-XER-C1-60C-1

Curso de competencia xeral nivel C1: Alemán a través do cine e a literatura.

17.30-.19.30

Mércores

AL-PUB-XER-B1-60B-1

Curso de competencia xeral nivel B1 para o público en xeral: Turismo, 2º Cuadrimestre

9.30-11.30

Martes, xoves

FRANCÉS

Curso e nivel

Horario

Días

FR-A1-1

Nivel Básico A1

9.30 - 11.30

Martes, xoves

FR-A1-2

Nivel Básico A1

19.30 - 21.30

Luns, mércores

FR-A2-1

Nivel Básico A2

11.30-13.30

Martes, xoves

FR-A2-2

Nivel Básico A2

17.30-19.30

Luns, xoves

FR-B1-1

Nivel Intermedio B1

19.30 - 21.30

Luns, xoves

FR-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 - 21.30

Luns, mércores

FR-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 - 19.30

Mércores, venres

FR-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

19.30 - 21.30

Martes, xoves

FR-PUB-XER-C1-120C-1

Curso de competencia xeral nivel C1 para o público en xeral

17.30-19.30

Mércoles, venres

GALEGO

Curso e nivel

Horario

Días

GA-A2-1

Nivel Básico A2

19.30-21.30

Martes, xoves

GA-C2-1

Nivel Avanzado C2

19.30-21.30

Martes, xoves

GA-B1-1

Nivel Intermedio B1

17.30-19.30

Martes, xoves

GA-LAM-75A-1

Curso de linguaxe administrativa galega nivel medio

En liña

1º cuadrimestre

GA-LAS-75B-1

Curso de linguaxe administrativa galega nivel superior

En liña

2º cuadrimestre

GA-CE3-60A-1

Curso preparatorio para o Celga 3, 1º cuadrimestre

17.00-19.30

Martes, xoves

GA-CE4-60B-1

Curso preparatorio para o Celga 4, 2º cuadrimestre

17.00-19.30

Martes, xoves

GA-ALG-C1-60B-1

Curso de actualización de galego, nivel C1, 2º cuadrimestre

17.30-19.30

Mércores, venres

GA-PUB-XER-C1-60A-1

Curso de competencia xeral nivel C1 para o público en xeral, 1º cuadrimestre

17.30-19-30

Mércores, venres

INGLÉS

Curso e nivel

Horario

Días

IN-A1-1

Nivel Básico A1

9.30 - 11.30

Martes, xoves

IN-A1-2

Nivel Básico A1

17.30 - 19.30

Mércores, venres

IN-A2-1

Nivel Básico A2

11.30 - 13.30

Martes, xoves

IN-A2-2

Nivel Básico A2

19.30 - 21.30

Luns, mércores

IN-A1-A2-1

Nivel Básico A2

17.30 - 19.30

Martes, xoves

IN-A1-A2-2

Nivel Básico A2

19.30 - 21.30

Luns, mércores

IN-B1-1

Nivel Intermedio B1

11.30 - 13.30

Martes, xoves

IN-B1-2

Nivel Intermedio B1

17.30 - 19.30

Luns, mércores

IN-B1-3

Nivel Intermedio B1

17.30 - 19.30

Martes, xoves

IN-B1-4

Nivel Intermedio B1

19.30 - 21.30

Luns, mércores

IN-B1-5

Nivel Intermedio B1

19.30 - 21.30

Martes, xoves

IN-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

9.30 - 11.30

Martes, xoves

IN-B2.1-2

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 - 19.30

Luns, xoves

IN-B2.1-3

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 - 21.30

Luns, mércores

IN-B2.1-4

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 - 21.30

Martes, xoves

IN-B2.1-SEMI-1

1º curso do Nivel Intermedio B2 semipresencial

19.30 - 21.30

Luns

IN-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

11.30 - 13.30

Martes, xoves

IN-B2.2-2

2º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 - 19.30

Luns, mércores

IN-B2.2-3

2º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 - 21.30

Martes, xoves

IN-B2.2-SEMI-1

2º curso do Nivel Intermedio B2 semipresencial

19.30-21.30

mércores

IN-C1.1-1

1º curso do Nivel Avanzado C1

9.30 - 11.30

Martes, xoves

IN-C1.1-2

1º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 - 19.30

Luns, mércores

IN-C1.1-3

1º curso do Nivel Avanzado C1

19.30 - 21.30

martes, xoves

IN-C1.1-SEMI-1

1º curso do Nivel Avanzado C1 semipresencial

19.30 - 21.30

 mércores

IN-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

11.30 - 13.30

Martes, xoves

IN-C1.2-2

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 - 19.30

Martes, venres

IN-C1.2-3

2º curso do Nivel Avanzado C1

19.30 - 21.30

Luns, mércores

IN-C2-1

Nivel Avanzado C2

17.30 - 19.30

Martes, xoves

IN-CAL-C1-60B-1

Curso de actualización lingüística e comunicativa para o profesorado (CALC)

17.30 - 19.30

Luns, mércores

IN-PUB-XER-B1-60C-1

Curso de competencia xeral nivel B1 para o público en xeral

17.30 - 19.30

Mércores

IN-PUB-XER-A2-60A-1

Curso de competencia xeral nivel A2 para o público en xeral: turismo, 1º cuadrimestre

9.00-11.00

Luns, xoves

IN-PUB-XER-B2-60C-1

Curso de competencia xeral nivel B2: Curso de destrezas orais a través da radio

17.30 - 19.30

Luns

IN-THE-MDA2.1/2-1

Cursos a distancia de That's English!

18.00 - 19.30

Martes

IN-THE-MDA2.3/4-1

Cursos a distancia de That's English!

19.30 - 21.00

Mércores

IN-THE-MDB1.1/2-1

Cursos a distancia de That's English!

17.30 – 19.00

Venres

IN-THE-MDB2.1/2-1

Cursos a distancia de That's English!

18.00 - 19.30

Luns

IN-THE-MDB2.3/4-1

Cursos a distancia de That's English!

17.30-19.00

Venres

IN-THE-MDC1.1/2-1

Cursos a distancia de That's English!

18.00 – 19.30

Luns

ITALIANO

Curso e nivel

Horario

Días

IT-A1-1

Nivel Básico A1

17:30-19:30

Martes e venres

IT-A1-A2-1

Nivel Básico A1+A2

19:30-21:30

Luns e mércores

IT- B1-1

Nivel Intermedio B1

17:30-19.30

Martes e xoves

IT- B2.1-1

Nivel Intermedio B2.1

19:30-21:30

Martes e xoves

IT- B2.2-1

Nivel Intermedio B2

17:30-19:30

Luns e xoves

IT- C1.2-1

Nivel Avanzado C1

19:30-21:30

Martes e xoves

PORTUGUÉS

Curso e nivel

Horario

Días

PO-A1-A2-1

Nivel Básico A2

19.30 - 21.30

Luns, mércores

PO-B1-1

Nivel Intermedio B1

19.30 - 21.30

Martes, xoves

PO-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 - 19.30

Luns, xoves

PO-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 - 21.30

Martes, xoves

PO-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 - 19.30

Martes, venres

PO-PUB-XER-C1-120C-1

Curso de competencia xeral nivel C1 para o público en xeral

17:30-19:30

Luns, xoves