Exames

Probas de xuño 2024. Convocatoria extraordinaria (actualizado 15 de xuño 2024)

Calendario probas_Convocatoria extraordinaria_ xuño 2024

Convocatorias escritas de certificación comúns a tódolas linguas: A2, B1, B2, C1, C2.

Departamento de alemán

Información sobre probas e a avaliación

Nesta sección pode consultar a información sobre:

 • a tipoloxía das probas, as convocatorias, e calendarios,
 • a avaliación,
 • o desenvolvemento das probas,
 • o procedemento de reclamación ás cualificacións.

Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a actualizada a información das convocatorias, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros do centro, prevalece sempre a información publicada nestes últimos.

Probas de xuño 2024. Convocatoria ordinaria (actualizado o 12/06/2024)

Calendario convocatoria ordinaria

Departamento de alemán

Convocatorias orais: A1-1, A1-2, A2, B1.1, B1.2, B2

Departamento de francés

Convocatorias orais: A1-1, A1-2, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2

Departamento de galego

Convocatorias orais: A2, C1, C2

Departamento de inglés

Convocatorias orais: A1-1, A1-2A2B1B2.1-1B.2.1-2B2.1-3B2.1-4B2.1-SEMI, B2.2/B2C1.1-1C1.1-2C1.1-3, C1.2/C1C2

Departamento de italiano

Convocatorias orais: A1-A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2

Departamento de portugués

Convocatorias orais: A1-A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2

 

 

 

Probas libres 2025

Información pendente de actualizar para o curso 2024-2025

Calendario completo de probas libres 2025 coas datas de revisión e publicación de notas.

Consulte aquí as convocatorias orais das probas libres para cada departamento. 

 • Departamento de alemán:
 • Departamento de francés:
 • Departamento de galego:
 • Departamento de inglés:
 • Departamento de italiano:
 • Departamento de portugués:

Avaliación de progreso

Consulta co teu profesor/@ ou na programación correspondente de cada departamento as datas e/ou procedemento da avaliación de progreso para os cursos ordinarios. Podes consulta a túa cualificación da avaliación de progreso en CentrosNet a partires do 2 de febreiro de 2024 a partir das 14.00h.

Modelos de probas de certificación das EEOOII de Galicia

Comprobe os modelos de probas de certificación publicadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nesta ligazón (ligazón á web da consellería).

Probas de clasificación curso 2024-2025

Pode consultar na seguinte ligazón a Normativa da proba.

As probas para matricularse no curso 2024-2025 celébranse nestas datas.

Se non pode recoller o informe na data sinalada para a entrega, envíe unha mensaxe ao centro e enviarémoslle copia por correo electrónico.

ALEMÁN

 • Proba: 13 de xuño ás 17.00.
 • Entrega de informes: 14 de xuño ás 12.00.

FRANCÉS

 • Proba: 14 de xuño ás 17.00.
 • Entrega de informes: 27 de xuño ás 16.00.

GALEGO

 • Proba: 13 de xuño ás 16.00.
 • Entrega de informes: 27 de xuño ás 16.00.

 INGLÉS

 • Proba: 26 de xuño ás 16.00.
 • Entrega de informes: 27 de xuño ás 16.30.

ITALIANO

 • Proba: 26 de xuño ás 18.00.
 • Entrega de informes: 27 de xuño ás 16.00.

PORTUGUÉS

 • Proba: 14 de xuño ás 17.30.
 • Entrega de informes: 27 de xuño ás 17.00.
Distribuir contido