Lectivo

18 de maio de 2021 - Día non lectivo

O 18 de maio de 2021 é o día non lectivo solicitado polo centro ao abeiro do que se indica na normativa aplicable, a Orde do 25 de xuño de 2020 (D.O.G. do 9 de xullo) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A data coincide co día escollido por todos os demáis centros do municipio.

Calendario Escolar 2020-2021

 

En este apartado temos o calendario escolar do centro para o curso 2020-2021 elaborado segundo a normativa que o regula, a Orde do 25 de xuño de 2020 (D.O.G. do 9 de xullo) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

As datas festivas na Comunidade Autonómica de Galicia para o ano 2021 foron obxecto de informe no Consello da Xunta do 19 de xuño de 2020.

Os días non lectivos propostos polos centros de ensino de Vilagarcía son o 2 de novembro e o 18 de maio. O consello escolar do noso centro, a proposta do claustro, e por razóns de conveniencia pedagóxica, acordou solicitalos como non lectivos. Ambos foron autorizados pola Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Distribuir contido