Preinscrición

Curso 2020-2021: Preinscrición

Prazo de preinscrición: do 1 ao 19 de outubro

Teñen que preinscribirse as persoas:

  • procedente das probas de clasificación.
  • con acceso directo a un curso determinado por posuír unha determinada certificación ou titulación (ver accesos directos).
  • que se incorporan ao réxime presencial despois de superar as probas libres.
  • procedentes de traslado de matrícula doutras EOI.
  • antigo alumnado que non estivo matriculado no curso 2019-2020.
  • que renunciaron á matrícula ou lles foi anulada no curso 2019-2020.

NON ten que facer preinscrición o alumnado oficial matriculado no curso 2019-2020, aínda que se presentara ás probas libres do mesmo idioma. O alumnado de That's English! ten a consideración de o alumnado oficial. Debe contactar coa secretaría do centro para poder facilitarle acceso á aplicación.

Tamén pode consultar a normativa: Anexo II da Circular 3/2020- Procedemento de preinscrición en liña. 

Acceso á aplicación de preinscrición unificada para todas as Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia: www.eoidigital.com/preinsxunta

Como comprobar se a miña solicitude foi admitida?

Comprobación da preinscrición

Esta información aplícase ás persoas que realizan preinscripción. A información que se proporciona é individual e está dipoñible una vez realizado o sorteo da adxudicación.

Empregue a seguinte ligazón: www.eoidigital.com/preinsxunta. Escolla a opción "Identificación" e introduza os seus datos para acceder e comprobar se está admitido.

Caso de obter praza na adxudicación, siga as instrucións que se recollen neste enlace.

IMPORTANTE:

  • Caso de non confirmar a súa matrícula e entregar a documentación nos prazos establecidos, a praza quedará vacante e será ofertada na quenda de matrícula inmediatamente posterior.

acceso_preins

 

Distribuir contido