Como comprobar se a miña solicitude foi admitida?

Comprobación da preinscrición

Esta información aplícase ás persoas que realizan preinscripción. A información que se proporciona é individual e está dipoñible una vez realizado o sorteo da adxudicación.

Empregue a seguinte ligazón: www.eoidigital.com/preinsxunta. Escolla a opción "Identificación" e introduza os seus datos para acceder e comprobar se está admitido.

Caso de obter praza na adxudicación, siga as instrucións que se recollen neste enlace.

IMPORTANTE:

  • Caso de non confirmar a súa matrícula e entregar a documentación nos prazos establecidos, a praza quedará vacante e será ofertada na quenda de matrícula inmediatamente posterior.

acceso_preins